Uudised ja teated

« Tagasi

Eesti Linnade ja Valdade Liidu pöördumine Vabariigi Valitsusele

Liidu juhatuse esimees Tiit Terik saatis eile Vabariigi Valitsusele kohalike omavalitsuste nimel pöördumise, milles selgitas, et vaatamata keerulisele olukorrale tagame kõik igapäevaselt parimal võimalikul viisil oma elanikele erinevaid avalikke teenuseid.

Pöördumise Vabariigi Valitsuse poole koostasime liidu juhatuse ja bürooga, arvestades KOVide poolt juba saadud tagasisidet.

Meie ettepanekud olid järgmised:

  • üksikisiku tulumaksu laekumise vähenemisest tingitud tulubaasi vähenemise kompenseerimine;
  • tasandus- ja toetusfondi senise mahu säilitamine;
  • abi lasteaedade sh eralasteaedade töös hoidmisega (vanemate vabastamine kohatasust) ja vajadusel ööpäevaringse lapsehoiu teenuse osutamisega seotud kulude katmisel;
  • eriolukorrast tulenevate ettenägematute ülesannete täitmisega seotud kulude katmine;
  • rakendada fiskaalseid meetmeid, vältimaks tehtavate ja kavandatud investeeringute külmutamist või edasilükkamist;
  • seni kehtiva netovara võlakoormuse piirmäära sh laenulimiitide suurendamine;
  • toetada (tagastamata) abiga investeeringute projekte (näiteks vähendatakse europrojektide kaasfinantseerimist); toetada investeeringu kavas olevaid investeeringuid tagastamata abina mingis ulatuses;
  • pikaajalise krediidi andmine (näiteks 15 aastaks) investeeringute jaoks väga madala või 0% intressiga.

 

Kui teil on ettepanekuid ühiste sõnumite osas keskvalitsusele koondaksime need meeleldi kokku. Kindlasti on meie paljude mured samad ning ühiselt esitatud tähelepanekutele on lahenduste leidmine süsteemsem.

Soovime teile kõigile palju jaksu ja vastupidavust!

Pöördumine täismahus on leitav - https://www.elvl.ee//elvl-poordumine-vabariigi-valitsusele