Uudised ja teated

« Tagasi

Eesti Linnade ja Valdade Liit jätkab kasvamist - Otepää liitus ELVLiga.

Pressiteade
8.aprill 2019

Otepää vald otsustas 21. märtsil liituda Eesti Linnade ja Valdade Liiduga. See tähendab, et nüüdsest on Eesti Linnade ja Valdade Liidul 75 liiget.

„Peame veel läbirääkimisi Vormsi, Jõelähtme, Peipsiääre ning Kihnu valdadega, et need kohalikud omavalitsused, kes ei ole üleriikliku liidu liikmed meiega liituksid. Tänase seisuga on ELVLi liikmeteks kokku 75 kohalikku omavalitsust. Neis omavalitsustes elab 99% Eesti rahvastikust. Meie liikmed on usaldanud meid kaitsma Eesti omavalitsuste ühishuve nii siseriiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil," ütles Eesti Linnade ja Valdade Liidu asedirektor Jan Trei.

Trei sõnul on Eesti Linnade ja Valdade Liidu üheks peamiseks ülesandeks Vabariigi Valitsuskomisjoniga iga-aastaste eelarve läbirääkimiste pidamine. „Nende läbirääkimiste eesmärgiks on kohalikele omavalitsustele stabiilse, seadustele ning Euroopa kohaliku omavalitsuse hartale põhineva tulubaasi kindlustamine. Kohalike omavalitsuste eelarvetesse laekuvad tulud ja finantsautonoomia suurendamine peavad tagama kohalikule omavalitsusele seadustega ja seaduste alusel pandud ülesannete täitmiseks vajalikud vahendid ning võimaldama kohalikuks arenguks vajalikud investeeringud ja omavalitsuste jätkusuutliku arengu."

Ta lisas, et alates 2010. aastast on riigieelarve tulude kasv jätkuvalt kiirem kui kohalike omavalitsuste tulude kasv. „Omavalitsuste jaoks on oluline tasandusfondi taastamine, sealhulgas haridustoetuste suurendamine, vananeva rahvastiku valguses ka sotsiaalvaldkonna piisav ja jätkusuutlik rahastusmudel. Samuti tuleb tagada piisav kohalike teede hoiu ja investeeringutoetus ning kaasajastatud kohalike maksude süsteem, mis aitaks laiendada omavalitsuste võimalusi tulu kogumiseks"

Eesti Linnade ja Valdade Liit on üleriigiline omavalitsusliit, mille liikmeteks on 2019. aasta seisuga 15 Eesti linna ja 60 valda. Liidu tegevusvaldkond hõlmab kogu kohaliku omavalitsuste korraldust, alates eelarvetest, õigusloomest ja lõpetades välissuhtlusega. Liidu eesmärgiks on esindada ja kaitsta liikmete huve nii riigisisesel kui ka rahvusvahelisel tasandil. Liidu tegevusvaldkond hõlmab kogu kohaliku omavalitsuste korraldust, alates eelarvetest ja lõpetades välissuhtlusega.

Lisainfo: 
Jan Trei
ELVL asedirektor
51 68 806
 
Koostaja:
Marliis Rettau
ELVL nõunik
52 24 082