Kliimamuutuste tagajärjel sagenevad Eestis äkkvihmad ehk lühikese aja jooksul sajab maha mitme kuu norm. Tulemusena ajavad veekogud üle kallaste ja linnade sadeveesüsteemid lakkavad töötamast....

Taotlusvoor KOVidele üleujutustega toimetulekuks

Kliimamuutuste tagajärjel sagenevad Eestis äkkvihmad ehk lühikese aja jooksul sajab maha mitme kuu norm. Tulemusena ajavad veekogud üle kallaste ja linnade sadeveesüsteemid lakkavad töötamast....

Korraldatud jäätmevedu ei tähenda vaid segaolmejäätmete vedu. Korraldatud jäätmevedu tähendab segaolmejäätmete, paberi ja papi, biolagunevate ning suurjäätmete vedu. Kohalike omavalitsuste...

Keskkonnaameti analüüs: jäätmete äravedu on eeskujulikult korraldatud 27 kohalikus omavalitsuses

Korraldatud jäätmevedu ei tähenda vaid segaolmejäätmete vedu. Korraldatud jäätmevedu tähendab segaolmejäätmete, paberi ja papi, biolagunevate ning suurjäätmete vedu. Kohalike omavalitsuste...

Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) ja Rahandusministeerium toetavad seitset projekti, mille abil saavad Ida-Virumaal tegutsevad asutused kohapealset ettevõtlust elavdada ja mitmekesistada. Kokku...

Riik rahastab idavirulaste ideid majanduse elavdamiseks

Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) ja Rahandusministeerium toetavad seitset projekti, mille abil saavad Ida-Virumaal tegutsevad asutused kohapealset ettevõtlust elavdada ja mitmekesistada. Kokku...

Eesti Linnade ja Valdade Liit (ELVL) edastab info võimalusest kandideerida Euroopa Nõukogu Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Kongressi (CLRAE) Eesti delegatsiooni liikmeks mandaadiperioodil...

Võimalus kandideerida CLRAE Eesti delegatsiooni liikmeks perioodil 2021-2026

Eesti Linnade ja Valdade Liit (ELVL) edastab info võimalusest kandideerida Euroopa Nõukogu Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Kongressi (CLRAE) Eesti delegatsiooni liikmeks mandaadiperioodil...

  Head kolleegid! Oktoobrikuu eelviimane nädal on jõudmas lõpule ja aeg kokkuvõteteks. Liidu asedirektor Jan Trei (kes on ühtlasi hindamiskomisjoni liige) ja mitmed meie...

Eesti Linnade ja Valdade Liidu 43. nädala kokkuvõte

  Head kolleegid! Oktoobrikuu eelviimane nädal on jõudmas lõpule ja aeg kokkuvõteteks. Liidu asedirektor Jan Trei (kes on ühtlasi hindamiskomisjoni liige) ja mitmed meie...

20.oktoobril toimunud Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuse koosolekul oli üheks päevakorrapunktiks "Rahvahääletuse korraldamisest valimispäeval". Eesti Linnade ja Valdade Liit on selgelt...

Eesti Linnade ja Valdade Liidu pöördumine Vabariigi peaministri poole

20.oktoobril toimunud Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuse koosolekul oli üheks päevakorrapunktiks "Rahvahääletuse korraldamisest valimispäeval". Eesti Linnade ja Valdade Liit on selgelt...

Alates tänasest on avatud kandideerimine vabale põhiliikme kohale. Euroopa Liidu Regioonide Komitee (CdR) Eesti delegatsioonis on täna täitmata üks põhiliikme koht. Kandideerimissoov tuleb edastada...

EL Regioonide Komitee Eesti delegatsiooni põhiliikmeks kandideerimine 2020-2025 mandaadiperioodil

Alates tänasest on avatud kandideerimine vabale põhiliikme kohale. Euroopa Liidu Regioonide Komitee (CdR) Eesti delegatsioonis on täna täitmata üks põhiliikme koht. Kandideerimissoov tuleb edastada...

* Vaba rahvas pidas ühe esimese asjana omavahelist koostööd oluliseks.  * Heade teenuste olemust ei märka, aga kui need ei toimi, tuntakse puudust.  * Omavalitsustel peab olema...

Tiit Terik: sada aastat Eesti omavalitsusliitu

* Vaba rahvas pidas ühe esimese asjana omavahelist koostööd oluliseks.  * Heade teenuste olemust ei märka, aga kui need ei toimi, tuntakse puudust.  * Omavalitsustel peab olema...

* Eesti omavalitsuste probleemiks on tulubaasi ja finantsautonoomia ahtus.  * Kohalike maksude osakaal linnade-valdade kohalikes eelarvetes on väga väike.  * Valitsus on...

Tiit Terik, Jan Trei: võitlus omavalitsuste kopsakama rahakoti ja omatulu eest ei rauge

* Eesti omavalitsuste probleemiks on tulubaasi ja finantsautonoomia ahtus.  * Kohalike maksude osakaal linnade-valdade kohalikes eelarvetes on väga väike.  * Valitsus on...

Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi 17. aprillil 2020. a otsus kohtuasjas nr 5-19-45 tunnistab põhiseadusvastaseks ja kehtetuks KOKS paragrahvi 18 lõike 1 punkti 6 osas, mis...

Riigikohtu otsuse jõustumine 17. oktoobrist

Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi 17. aprillil 2020. a otsus kohtuasjas nr 5-19-45 tunnistab põhiseadusvastaseks ja kehtetuks KOKS paragrahvi 18 lõike 1 punkti 6 osas, mis...

Head kolleegid! Aasta 42. nädal on märkamatult jõudnud oma lõpu poole ning aeg nädala kokkuvõtteks. Esmaspäeval osales liidu asedirektor V Omavalitsuspäeva programmikomitee koosolekul...

Eesti Linnade ja Valdade Liidu 42. nädala kokkuvõte

Head kolleegid! Aasta 42. nädal on märkamatult jõudnud oma lõpu poole ning aeg nädala kokkuvõtteks. Esmaspäeval osales liidu asedirektor V Omavalitsuspäeva programmikomitee koosolekul...

Riigikogu kultuurikomisjon kohtus täna koolipidajate ja koolijuhtide esindajatega, et arutleda õpetajate järelkasvu suurendamise üle.   Komisjoni esimehe Aadu Musta sõnul...

Kultuurikomisjon alustas kuulamisi õpetajate järelkasvu teemadel

Riigikogu kultuurikomisjon kohtus täna koolipidajate ja koolijuhtide esindajatega, et arutleda õpetajate järelkasvu suurendamise üle.   Komisjoni esimehe Aadu Musta sõnul...

Sel nädalal toimus Brüsselis Euroopa Regioonide Komitee täiskoguistung. Täiskogu istungjärk annab liikmetele võimaluse arutada ELi taastepaketti ja pikaajalist eelarvet.   Arutelude...

Uudiseid Euroopa Regioonide Komitee 140. täiskogu istungjärgult

Sel nädalal toimus Brüsselis Euroopa Regioonide Komitee täiskoguistung. Täiskogu istungjärk annab liikmetele võimaluse arutada ELi taastepaketti ja pikaajalist eelarvet.   Arutelude...

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse eksperdikomisjon arutas eelmisel nädalal ettepanekuid, mis on laekunud seaduse muutmise väljatöötamiskavatsuse eelnõule. Seotud asutustelt saadud...

Omavalitsustel saab tulevikus olema suurem otsustusvabadus

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse eksperdikomisjon arutas eelmisel nädalal ettepanekuid, mis on laekunud seaduse muutmise väljatöötamiskavatsuse eelnõule. Seotud asutustelt saadud...

Head kolleegid!   Taas on käes reede ning on aeg teha kokkuvõtteid Liidu büroo selle nädala tegemistest.  Nädala algus möödus büroo liikmetel meeskonnakoolituse tähe...

Eesti Linnade ja Valdade Liidu 41. nädala kokkuvõte

Head kolleegid!   Taas on käes reede ning on aeg teha kokkuvõtteid Liidu büroo selle nädala tegemistest.  Nädala algus möödus büroo liikmetel meeskonnakoolituse tähe...

Rahandusministeerium on koostanud kokkuvõtte sellest, kuidas KOVid saaksid majanduskriisi ajal investeeringutega majandusele kaasa aidata. Rõhuasetus on sellel, et majanduslanguse ajal...

Rahandusministeeriumi artikkel: Majanduse elavdamine on kohaliku omavalitsuse kätes ja huvides

Rahandusministeerium on koostanud kokkuvõtte sellest, kuidas KOVid saaksid majanduskriisi ajal investeeringutega majandusele kaasa aidata. Rõhuasetus on sellel, et majanduslanguse ajal...

23. septembril toimus TalTechi poolt korraldatud Targa linna pilootprogrammi veebiseminar Eesti linnadele ja valdadele.    Tänasest on ideekonkurss avatud ja idee esitamise...

Targa linna pilootprogrammi ideekonkurss on tänasest avatud

23. septembril toimus TalTechi poolt korraldatud Targa linna pilootprogrammi veebiseminar Eesti linnadele ja valdadele.    Tänasest on ideekonkurss avatud ja idee esitamise...

Head kolleegid! Taaskord on üks töönädal jõudnud lõpule ning aeg kokkuvõteteks. Ka see nädal on bürootöötajatel möödunud eriti kiire töötähe all ning tegemisi-toimetamisi on olnud väga...

Eesti Linnade ja Valdade Liidu 40. nädala kokkuvõte

Head kolleegid! Taaskord on üks töönädal jõudnud lõpule ning aeg kokkuvõteteks. Ka see nädal on bürootöötajatel möödunud eriti kiire töötähe all ning tegemisi-toimetamisi on olnud väga...

Lugupeetud Eesti Linnade ja Valdade Liidu liikmed! Tulenevalt Valitsuskomisjoni ja Eesti Linnade ja Valdade Liidu delegatsiooni läbirääkimistest 2022 a. riigieelarve ning "Riigi...

Ettepanekud 2022. aasta eelarveläbirääkimisteks

Lugupeetud Eesti Linnade ja Valdade Liidu liikmed! Tulenevalt Valitsuskomisjoni ja Eesti Linnade ja Valdade Liidu delegatsiooni läbirääkimistest 2022 a. riigieelarve ning "Riigi...

Head kolleegid Eesti omavalitsustes! Põhiseaduse kommenteeritud väljaandes on kirjutatud, et kohalikul omavalitsusel on Eesti riikluse tekkes, selle taastamises ja mis kõige tähtsam - ka...

Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuse esimehe videotervitus omavalitsuspäeva puhul

Head kolleegid Eesti omavalitsustes! Põhiseaduse kommenteeritud väljaandes on kirjutatud, et kohalikul omavalitsusel on Eesti riikluse tekkes, selle taastamises ja mis kõige tähtsam - ka...

Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta 20
of 9