Uudised ja teated

« Tagasi

Info: Kuulutati välja Kesk-Läänemere programmi viies taotlusvoor

Edastame Kesk-Läänemere programmi Eesti teabepunktilt saabunud infot.

Kesk-Läänemere piiriülese koostöö programm, milles osalevad Eesti, Läti, Soome (sh Ahvenamaa) ja Rootsi regioonid, kuulutas välja taotlusvooru. Programmi eesmärk on toetada piiriülest koostööd piirkondade vahel, et programmipiirkonnas oleks konkurentsivõimelisem majandus, paremad ühendused, jätkusuutlikum ressursside kasutamine ning sotsiaalselt kaasavam elukeskkond.

Taotluste esitamine toimub perioodil 15.08.—15.10.2019. Piiriüleseks koostööks saab toetust taotleda programmi kõikide erieesmärkide lõikes, seejuures rahastatakse projekte kokku vähemalt 12 miljoni euroga. Linnad ja vallad on väga oodatud taotlusi esitama.

Toetussuunad ja erieesmärgid, mille täitumisse uued heakskiidetavad projektid panustavad:

 • Kesk-Läänemere piirkonna konkurentsivõimeline majandus
  • Uued teadmismahukad Kesk-Läänemere ettevõtted
  • Rohkem ettevõtlikke noori
  • Kesk-Läänemere ettevõtted ekspordivad enam uutele turgudele
 • Ühiste ressursside jätkusuutlik kasutamine
  • Loodus- ja kultuuriressursside arendamine kestlikeks turismiatraktsioonideks
  • Kestlikult planeeritud ja hallatavad mere- ning rannikualad
  • Parem linnaplaneerimine Kesk-Läänemere regioonis
  • Toitainete, ohtlike ainete ja toksiinide väiksem sissevool Läänemerre
 • Heade ühendustega Kesk-Läänemere piirkond
  • Inimeste ja kaupade täiustatud transpordivood
  • Olemasolevate väikesadamate täiustatud teenused, mis tõstavad kohalikku ja regionaalset liikuvust ning aitavad kaasa turismi arengule
 • Heade oskustega ja sotsiaalselt sidus piirkond
  • Rohkem inimesi saab kasu tugevamatest Kesk-Läänemere kogukondadest
  • Ühildatumad kutsehariduse ja-koolituse õppekavad Kesk-Läänemere piirkonnas

Rohkem infot leiad siit.

Lisainfo ja nõuanded taotlemise ja projektiideede osas:
Ingel Türk, Kesk-Läänemere programmi Eesti teabepunkt
Riigi Tugiteenuste Keskus, ingel.tyrk@rtk.ee
mob: +372 5694 4985, tel: +372 663 1927