Uudised ja teated

« Tagasi

Käsiraamat kohalikele omavalitsustele “Radikaliseerumise varajane märkamine ja võrgustikutöö”

 

Politsei- ja Piirivalveamet koostöös Eesti Linnade ja Valdade Liidu, Tartu Linnavalitsuse, Haapsalu Linnavalitsuse, Sisekaitseakadeemia ja Siseministeeriumiga on koostanud käsiraamatu. Käsiraamat on valminud Euroopa Liidu Sisejulgeolekufondi kaasrahastuse saanud projekti DARRA raames.

 "See infovihik on tehtud kohalikele omavalitsustele ja mõeldud ametnikele, kes võiksid oma töös kokku puutuda riskikäitujatega. Radikaliseerumine pole muu kui riskikäitumine."  sõnas Pärtel Preinvalts tänases Eesti Päevalehes. Käsiraamat on praktiline ning annab näpunäiteid, kuidas märgata ning ennetada radikaliseerumist.

Eile toimus Rahvusvaheline radikaliseerumise varajase märkamise ja võrgustikutöö konverents. Tegemist oli Euroopa Liidu kaasrahastatud projekti DARRA (Detection and response to radicalisation appearances) konverentsiga. Projekt sai alguse 2016. aastal ning konverentsil tutvustati selle peamised tulemeid, milleks oli hindamisjuhend politseiametnikele radikaliseerumise ohu tuvastamiseks ning käsiraamat kohalikele omavalitsustele andmaks juhiseid radikaliseerumise varajaseks märkamiseks. (https://www.politsei.ee/et/darra)

Eesti Linnade ja Valdade Liitu esindas konverentsil ja paneeldiskussioonis asedirektor Jan Trei. Paneeldiskussiooniteemaks oli „Võrgustikutöö – väljakutsed ning kes on bussijuht?" Samuti osalesid paneeldiskussioonis Ghaffar Hussain, Londoni Newham linnaosa valitsuse esindaja; Illimar Reinbusch, Politsei- ja Piirivalveametist; Kaisa Üprus-Tali, Sotsiaalkindlustusametist ning Pärtel Preinvalts, Politsei- ja Piirivalveametist.

Radikaliseerumise varajasse märkamisse peavad panustama riik ja kohalikud omavalitsused, kes on kõige lähemal oma kogukonnale, kellel on võrgustikud ja info.