Uudised ja teated

« Tagasi

Ministeerium analüüsib, kas omavalitsustele on mõistlik anda suuremat rolli kohaliku elu korraldamisel

Rahandusministeerium kavatseb analüüsida, kas ja milliste kohalikele elanikele mõeldud teenuste pakkumisel oleksid kohalikud omavalitsused kui piirkonna eksperdid riigist efektiivsemad. Analüüsi läbiviija leidmiseks kuulutas ministeerium välja hanke.

„Kõige paremini teavad linna- ja vallaelanike vajadusi ning piirkonna eripärasid kohalikud omavalitsused," ütles riigihalduse minister Jaak Aab. „Seetõttu on mõistlik anda kohalikele omavalitsustele senisest suurem otsustusõigus piirkonna elu arendamiseks. Küsimus on aga selles, kas ning milliseid täiendavaid ülesandeid oleks neile otstarbekas üle anda. Seda me soovimegi hankepartneriga koostöös välja selgitada."

Ka haldusreformi üheks eesmärgiks oli tänu ühinemistele võimekamateks muutunud kohalike omavalitsuste otsustusõiguse suurendamine. Analüüsis uuritakse, kas ja millised praeguseid riigi korraldatavaid ülesandeid suudaksid kohalikud omavalitsused oma elanikele ise efektiivsemalt pakkuda.

Enim potentsiaali nähakse sotsiaalvaldkonna ülesannete detsentraliseerimisel. Näiteks analüüsitakse, kas oleks otstarbekas suurendada omavalitsuste rolli erivajadustega inimeste abivajaduse hindamisel ja toetavate teenuste pakkumisel. Samuti uuritakse, kas kohalikud omavalitsused võiksid võtta suuremat rolli perearstiabi kättesaadavuse parandamiseks. Nagu näiteks perearstile ruumide pakkumisel või perearstikeskuste loomisel.

„Kohalike omavalitsuste jaoks on oluline, et ülesannete omavalitsustele üleandmise ning kohaliku tasandi otsustusrolli suurendamise eesmärk oleks ennekõike kohapealsete teenuste paremaks ja kättesaadavamaks muutmine elanikele," rõhutas Eesti linnade ja valdade liidu asedirektor Jan Trei. „Analüüsi tulemusena võime näha ka seda, et teatud uuritavatest teenustest oleks kõige tõhusam pakkuda omavalitsustel ennekõike koostöös riigiga."

Esialgu on tegemist üksnes analüüsiga, milles hinnatakse võimalusi pikaaegsemas vaates. Tulemuste selgumise järel arutatakse uuringu tulemused läbi valdkonna ministeeriumide, omavalitsuste ning partnerorganisatsioonidega.

Analüüsist ja osapoolte läbirääkimisest selguvad ettepanekud on riigihalduse ministril kavas esitada valitusele 2021. aasta veebruaris. „Juhul, kui valitsus otsustab omavalitsustele täiendavaid ülesandeid anda, siis peab sellega kaasas käima ka nende tulubaasi vastav suurendamine ning vajaliku võimekuse tagamine," toonitas minister Aab.

Analüüsi tellib rahandusministeerium koostöös riigikantselei, sotsiaalministeeriumi ning Eesti linnade ja valdade liiduga. Analüüsi rahastatakse ühtekuuluvusfondide 2014-2020 rakenduskava prioriteetse suuna 12 „Haldusvõimekus" meetmest 12.2 „Poliitikakujundamise kvaliteedi arendamine.

Allikas: https://www.rahandusministeerium.ee/et/uudised/aab-omavalitsustele-moistlik-anda-suuremat-rolli-kohaliku-elu-korraldamiseks