Uudised ja teated

« Tagasi

Õige ja asjakohase info saab Terviseametilt

Head kohaliku omavalitsuse esindajad, hetkel on oluline jagada infot ja hoida end kursis koroonaviiruse leviku vastaste meetmega seonduvas. Kõige õigema ja ajakohasema info leiate Terviseameti kodulehelt: https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus

Kohalikul omavalitsusel on oluline roll elanikkonna tervise hoidmisel ja info jagamisel, kuid ka inimeste vahetul abistamisel.  Terviseameti kaasabil oleme sõnastanud 5 kontrollküsimust, mis aitavad teil koroonaviiruse osas olla paremini ette valmistunud. Palun võtke hetk aega, et alljärgnevaid küsimusi lugeda ja oma meeskonnaga arutada.

Omavalitsusjuhina olete te hästi ettevalmistunud kui oskate positiivselt vastata järgnevatele küsimustele:

  1. Kas minu elanikele on tagatud koroonaviirusega seonduv asjakohane ja värske info ning käitumisjuhiste kättesaadavus?
  2. Kas minu omavalitsuse territooriumil tegutsevad teenuste pakkujad on teadlikud viiruse leviku võimalustest ja rakendanud meetmeid selle ennetamiseks?
  3. Kas me kaalume iga avaliku kogunemise ja ürituse puhul viiruse avastamise/leviku riski ning oleme võtnud ette vajalikke tegevusi riskide maandamiseks?
  4. Kas ma tean kuidas reageerida viiruse kahtluse/diagnoosi korral ning meil on olemas vajalikud vahendid (nt puhastus) viiruse leviku tõkestamiseks?
  5. Kas me teame piirkonna abivajajaid ja riskirühma kuuluvaid inimesi (nt eakad, puudega inimesed, hooldekodud) ning suudame neid vajadusel täiendavalt abistada?

 

- Igapäevastes praktilisemates küsimustes nõustavad teid Terviseameti maakondlikud üksused, kellega palume teil mistahes küsimuste korral julgesti ühendust võtta. Kontaktandmed leiate siit: https://www.terviseamet.ee/et/terviseametist-struktuuriuksuste-kontaktid

- Terviseametil on valminud mitmed juhised, mida palume järgida ja teha kättesaadavaks ka kohaliku omavalitsuse poolt, nt teie veebilehel, erinevates asutustes, meililistides jt.

-Terviseameti soovitused koolidele ja koolieelsete lasteasutuste juhtidele seoses COVID-19 haiguse levimusega maailmas. https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Soovitused/terviseameti_soovitused_koolidele_ja_koolieelsete_lasteasutuste_juhtidele_seoses_covid-19_haiguse_levimusega_maailmas.pdf

-COVID-19 Terviseameti soovitused avalike ja suurürituste läbiviimise kohta

https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Soovitused/covid-19_terviseameti_soovitused_avalike_ja_suururituste_labiviimise_kohta.pdf

-Terviseameti soovitused puhastamiseks ja desinfitseerimiseks koroonaviiruse (COVID-19) nakkusohu korral https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Soovitused/02.03.2020_terviseameti_soovitused_puhastamiseks_ja_desinfitseerimiseks_covid-19_0.pdf

-Kuidas pesta käsi https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/kuidas_pesta_kasi_0.pdf

 

Samuti on teile palve teha oma elanikele võimalikult laialt kättesaadavaks selleks valmistatud posterid. Soovitame neid ka jagada inimestele vahetult (nt kauplustes, apteegis, koduteenuste saajad, hoolekandepersonal jt):

•             https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Soovitused/COVID-19/koroona_voldik_ee_ru_en.pdf

•             https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Soovitused/COVID-19/koroona_plakat_eng.pdf

•             https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Soovitused/COVID-19/koroona_plakat_est.pdf

•             https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Soovitused/COVID-19/koroona_plakat_rus.pdf