Uudised ja teated

« Tagasi

Pilootprojekt „Õpetaja töö- ja palgakorralduse aluste kaasajastamine munitsipaalüldhariduskoolides“ on startinud!

Eesti Linnade ja Valdade Liit koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi , SA Innove ja Fontesega on alustanud pilootprojekti ellu viimisega.  Projekti eesmärk on haldusreformi järgselt ühinenud omavalitsuste toetamine ning kus vajadus, töötada välja õpetajaametist kui tervikust ja õpetajate kompetentsimudelist lähtuvad töö- ja palgakorralduse põhimõtted, kõikides konkreetse KOVi üldhariduskoolides.
 
Pilootprojektis osaleb kaheksa kohalikku omavalitsust – Elva vallavalitsus, Jõgeva vallavalitsus, Järva vallavalitsus, Pärnu linnavalitsus, Põlva vallavalitsus, Rapla vallavalitsus, Saaremaa vallavalitsus ja Toila vallavalitsus. Pilootprojektis osaleva KOVi ülesanded on – projektimeeskonna loomine (KOV haridusjuht/nõunik, jurist, personali- ja finantsjuht), olemasoleva süsteemi analüüs (töö tasustamise alused kohalikus omavalitsuses ja koolis, töölepingud) ning töö- ja palgakorraldusalaste muudatuste ettevalmistus (õigusaktid, koolijuhtide/õpetajate kaasamine, valitsuses/volikogus muudatuste selgitus ja eelnõude kaitsmine).
 
Projekti elluviimise periood on märts 2019 - märts 2020, uue töö-ja palgakorralduse rakendamine toimub kohalikus omavalitsuses hiljemalt 1.septembrist 2020.a. KOVide projektide kogemused lisatakse Eesti Linnade ja Valdade Liidu kodulehele 2020. a lõpus ja 2021.a alguses jagavad pilootprojektis osalenud kohalikud omavalitsused oma kogemusi ka 17. Linnade ja Valdade Päevadel.
 
Mentoritena on projekti kaasatud Heidi Uustalu (Kiviõli I Keskkooli direktor), Alo Savi (Põlva Gümnaasiumi direktor), Margus Veri (Pärnu Ülejõe Kooli direktor) ja Anne Nõgu (Rakvere Eragümnaasiumi direktor). Teemavaldkonna ekspertidena Haridus- ja Teadusministeeriumist on kaasatud Rein Kilk, Ragne Tsäkko, Piret Sapp, Mihkel Rebane ja  Salle Andresson.
 
Haridusjuhtide täiendkoolituste olulisusele on tähelepanu pööratud ka Valitsuskomisjoni ja Eesti Linnade ja Valdade Liidu 2019. aasta riigieelarve läbirääkimiste lõpp-protokollis ühe  haridus valdkonna ettepanekuna - taastada üldhariduskoolide õpetajate täiendkoolituste toetus endises mahus (3% palgafondist).
Pilootprojekti eestvedaja on Eesti Linnade ja Valdade Liit.
 
Täpsem info: Hille Ilves, Hille.Ilves@elvl.ee