Uudised ja teated

« Tagasi

Riigikogu suurendas kohalike omavalitsuste finantsautonoomiat

Riigikogu kiitis tänasel täiskogu istungil heaks seaduse, millega suurendatakse kohalike omavalitsuste finantsautonoomiat. Seadusega luuakse kohalikele omavalitsustele paindlikumad võimalused jäätmemajanduse ja sotsiaalteenuste korraldamiseks, kaotades vastavad toetused ning suurendades omavalitsuste tulubaasi.

 
Seaduse eesmärk on viia jäätmetoetuse arendamise toetuse ning sotsiaaltoetuste ja -teenuste osutamise toetuse summad kohalike omavalitsuste üksuste tulubaasi. Selleks suurendatakse kohalike omavalitsuste üksustele edasi antavat tulumaksuosa 0,03 protsendipunkti võrra 2019. aastal 11,9 protsendini ja 2020. aastal 11,96 protsendini. Muudatusega suurendatakse kohalike omavalitsuste finantsautonoomiat ja vähendatakse sihtotstarbelisi toetusi, võimaldades pakkuda kohalikke teenuseid paindlikumalt ja kohalikke olusid arvestades.
 
Kohalikele omavalitsustele kehtestatud nõuded jäätmete liigiti kogumisele ning sotsiaalteenuse pakkumisele jäävad samaks. Valitsuse algatatud sotsiaalmaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse, jäätmeseaduse ja sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse (685 SE) poolt hääletas 79 Riigikogu liiget, vastu oli 3 liiget ja erapooletuid liikmeid oli 1.
 
Allikas: Riigikogu veebileht