Uudised ja teated

« Tagasi

Sotsiaalministeeriumi ja ELVL vahelisest töökohtumisest 5.aprillil

5. aprillil toimus Sotsiaalministeeriumi sotsiaalala asekantsleri Rait Kuuse ja ELVLi asedirektori Jan Trei juhtimisel valdkonna esindajate järjekordne töökohtumine. 
 
Päevakavas olid teemad, mis vajavad mõlema osapoole täit tähelepanu. Huviga kuulati hoolekandeosakonna juhataja Häli Tarumi ja nõunik Raimo Saadi ülevaadet KOV-idele suunatud toetustest täna ja tulevikus. Pikemalt peatuti uue EL struktuurivahendite perioodi ettevalmistusega seotud küsimustel. Sotsiaalministeeriumi esindajad rõhutasid, et kõiki pooli rahuldava eesmärgi saavutamiseks oodatakse mai lõpuks infot selle kohta, millised on KOV-ide ootused uuele EL struktuurivahendite perioodile?
 
Osalised kiitsid heaks Jan Trei ettepaneku, et kohaliku omavalitsuse esindajaid kaasataks edaspidi nii vastavate eelnõude väljatöötamise kui EL struktuurivahendite projektide väljatöötamisse ning täitmise monitoorimise protsessi.
 
ELVL nõunik Mailiis Kaljula tutvustas probleeme, mis on seotud KOV-i poolt eestkoste korraldamisega. Sotsiaalministeeriumi esindajad nõustusid, et teema vajab sügavamat analüüsi ja konkreetseid ettepanekuid.
 
SKA finants- ja arendusosakonna juhataja Ruth Paade andis ülevaate STAR-iga seotud arengutest, mis annavad lootust positiivseteks muudatusteks. Eraldi märgiti, et seoses  registris kavandatavate töödega toimub katkestus MTA e-teenustes 3.-8. mai 2019. Teenused ei tööta!
Elavat vastukaja leidis teema „Suhted meediaga, kuvandi loomine." arutelu, mille lõpuks jõuti ühisele seisukohale, et vastandumine ja süüdlaste otsimine ei tule kasuks kellelegi ja mõistlik on asju ajada koostöös.
Aja puuduse tõttu jäid seekord kajastamata hoolduse koordinatsiooni ja sotsiaaltransporditeenuse pilootprojektid, mis tulevad tutvustamisele järgmisel koosolekul.