Uudised ja teated

« Tagasi

Sotsiaalvaldkonna olulisuses kohaliku omavalitsuse jaoks ei tohiks kahelda

Töö-, sotsiaal-, ja tervisetöörühma kohtumine 10.01.2020

Eesti Linnade ja Valdade Liit: Sotsiaalvaldkonna olulisuses kohaliku omavalitsuse jaoks ei tohiks kahelda

10. jaanuaril toimunud riigieelarve läbirääkimiste töö-, sotsiaal- ja tervise töörühma kohtumisel Sotsiaalministeeriumis vaadati üle 2020.aasta riigieelarve läbirääkimiste  kokkulepped ning ettepanekud 2021.aasta riigieelarve läbirääkimisteks.

„Alustasime meie koostöö aastat Sotsiaalministeeriumiga riigieelarve läbirääkimistega, mis möödusid töises ja asjalikus õhkkonnas. Sotsiaalvaldkonna olulisuses kohaliku omavalitsuse jaoks ei tohiks kahelda" ütles Eesti Linnade ja Valdade Liidu asedirektor Jan Trei. „Kohalikud omavalitsused soovivad alati pakkuda oma elanikele parimaid teenuseid vastavalt oma rahalistele võimalustele. Eesti Linnade ja Valdade Liit seisab iga-aastastel riigieelarve läbirääkimistele selle eest, et meie liikmete huvid oleks kaitstud ja sotsiaalkaitse on üks neist olulistest teemadest, millele tähelepanu pööratakse."

Koosoleku esimese ettekandena andis Rahandusministeeriumi kohalike omavalitsuste finantsjuhtimise osakonna juhataja Sulev Liivik ülevaate kohalike omavalitsuste finantsseisust ja tulubaasist.

Uudsena ja väga tervitatava sammuna esitas Sotsiaalministeerium läbirääkimisteks omapoolsed ettepanekud, mida koosolekul tutvustas sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse. Sotsiaalministeeriumi ettepanek Eesti Linnade ja Valdade Liidule on leppida kokku tegevustes, mis aitaksid riigil ja kohalikel omavalitsustel ühiselt jõuda selleni, et inimesed saaksid abi oma kodu lähedal ja vastavalt oma tegelikele vajadustele. Sotsiaalministeeriumi hinnangul peaksid kohalikud omavalitsused senisest enam investeerima sotsiaalsesse kaitsesse ning eelisarendama ja pakkuma kodus elamist võimaldavaid teenuseid, mis vähendaksid lähedaste hoolduskoormust.

Kohalike omavalitsuste sotsiaalkaitse kulude vajadustest ning prioriteetidest andis ülevaate Antsla abivallavanem, töörühma aseesimees Kurmet Müürsepp.

ELVL asedirektor Jan Trei selgitas valdkondliku töörühma ettepanekute põhjendatust ja olulisust. Pikemat arutelu pälvisid asendushoolduse rahastamise, erihoolekande teenuse kohtade ja ligipääsetavuse tagamise teemad. Aktiivselt osales koosolekul Elva abivallavanem, töörühma asendusliige Marika Saar, kes selgitas koolitervishoiuteenuse rahastamisega seonduvaid probleeme väikekoolidele. Uute teemadena on ettepanekutes KOVide toetamise vajadus teenusmajade rajamisel ning ESF vahendite abil välja arendatud ja osutatud teenusmahtude hoidmisel.

Kohtumisel lepiti Sotsiaalministeeriumi ning Rahandusministeeriumi esindajatega kokku, et selle aasta tööplaani võetakse kohalike omavalitsuste sotsiaalkaitse kulutuste analüüsi täpsustamine, lähteandmete ja tegelike kulutustega täpsemaks ja omavalitsuse põhisemaks minemisega. Selle tulemusel peaks tekkima selgem sotsiaalkaitse kulutuste pilt, et mis läheb ülevaadete koostamisel arvesse ja mis mitte.

Eesti Linnade ja Valdade Liit