« Tagasi

Eesti ja Soome sõprusomavalitsuste kokkutulekul heidetakse koos pilk tulevikku!

Foto: Danel Rinaldo

PRESSITEADE

24.-25.mail Pärnus toimuvatel seitsmendatel Eesti – Soome sõpruslinnade ja -valdade kokkutulekul pööratakse üheskoos tähelepanu seni tehtule, jagades omavahel sõpruskoostöö parimaid praktikaid ning arutletakse koostöövõimaluste üle tulevikus.

„Eesti ja Soome omavalitsustel on taasiseseisvumise algusaastatesse ulatuv ühiste kokkutulekute traditsioon, mida soovime kindlasti veel pikalt jätkata," ütles Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuse esimees Tiit Terik. „Tänavu toimunud kokkutulekule olid oodatud ka esindajad kohalikest omavalitsustest, kellel seoses hiljuti toimunud haldusreformiga hetkel aktiivsem sõpruskoostöö puudub, kuid on huvitatud võimalustest mõne Soome kohaliku omavalitsusega koostöö loomiseks," ütles Terik ja lisas „Kahtlemata on need kaks päeva täis sisutihedaid arutelusid ning uute kontaktide loomist. Lisaks ametlikele kohtumistele on oluline, et omavalitsusjuhtidel oleks ka head suhted isiklikul pinnal. On selge, et kui riigijuhtidel või linnapeadel on teise riigi kolleegid ka sõprade nimekirjas, annab see koostööle palju juurde".

Kokkutuleku programmi raames peetaval konverentsil arutletakse erinevates töötubades kahe riigi ja nende omavalitsuste koostöövõimaluste tulevikuväljavaateid, tutvustatakse nutikaid lahendusi kohalikes omavalitsustes ning jagatakse parimaid praktikaid eurorahade toel atraktiivse elu- ja ettevõtluskeskkonna arendamiseks, kohaliku kultuuripärandi säilitamiseks ja turismi edendamiseks.

Üritusel sõlmiti Soome Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Liidu ja Eesti Linnade ja Valdade Liidu koostööleping aastateks 2019–2022. Eesti Linnade ja Valdade Liidu poolt allkirjastas asedirektor Jan Trei ja Soome Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Liidu poolt asedirektor Timo Reina.

„Soome omavalitsused ja nende liit hindavad väga lähedast sõprust ja koostööd Eesti kolleegidega. Mõlema riigi omavalitsused saavad üksteiselt väga palju õppida. Koostööprotokolli allkirjastamine sümboliseerib meie tihedaid sidemeid," sõnas Soome Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste liidu asedirektor Timo Reina .

„Soome ja Eesti üleriigiliste omavalitsusliitude koostöö eesmärk on info- ja kogemuste vahetus omavalitsuste jaoks aktuaalsetes küsimustes. Koostöövormideks on muuhulgas asjatundjate kohtumised ning sõpruslinnade ja  -valdade tegevus. Koostööpõhimõtte kohaselt kumbki lepingupool katab ise enda kulud," märkis Eesti Linnade ja Valdade Liidu asedirektor Jan Trei.

Sõpruskokkutuleku traditsioonide kohaselt külastavad homme peale kokkutuleku programmi lõppemist Soome omavalitsused oma sõprusomavalitsusi Eestis.

Eesti-Soome sõpruslinnade ja -valdade kokkutuleku korraldasid tänavu Pärnu linn ja Eesti Linnade ja Valdade Liit koostöös. Sõpruskohtumise eesmärk on kohalike omavalitsuste rahvusvaheliste koostöö edendamine ja ühistegevuse korraldamine. Tänavu toimub järjekorras seitsmes kokkutulek, esimene Eesti-Soome sõprusomavalitsuste kokkutulek toimus aastal 1996 samuti Pärnus. Järgmised kokkutulekud toimusid 1998 Tamperes, 2001 Tartus, 2005 Kotkas, 2008 Võrus. Viimati kohtuti 2011 a Euroopa kultuuripealinnas Turus.