« Tagasi

Eesti Linnade ja Valdade Liit hakkab koostöös Civitta Eestiga analüüsima omavalitsuste IKT teenusvajadusi

Eesti Linnade ja Valdade Liit (ELVL) kuulutas koostöös Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Rahandusministeeriumiga maikuus välja hanke analüüsi tellimiseks, mis annab vastuse, milliseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) teenuseid liit tulevikus kohalikele omavalitsustele pakuks ning milline peaks olema sobiv teenuse osutamise ja finantseerimise mudel, võitis Civitta Eesti AS.

„Tänases digiriigis on kohalike omavalitsuste koostöö ja IKT arendamine samm, millest ei saa enam mööda minna. Liidu IKT kompetentsikeskus annaks omavalitsustele võrdse võimaluse saada ühtlaselt head teenust ning seeläbi jõuab digiriik läbi erinevate kohalike omavalitsuste digiteenuste kõigi elanikeni.  Analüüs peaks selgitama, kuidas on kõige otstarbekam korraldada ELVL-i kohalike omavalitsuste IKT kompetentsikeskuse poolt omavalitsuste ja keskvalitsuse jaoks vajalikke IKT ühistegevusi. Samuti peaks analüüs andma vastuse, milliseid IKT valdkonna teenuseid Eesti Linnade ja Valdade Liit tulevikus meie liidu liikmetele pakub, milline on selle asutuse organisatoorne korraldus ning jätkusuutlik finantsmudel," ütles Eesti Linnade ja Valdade Liidu (ELVL) asedirektor Jan Trei. Asedirektor lisas, et analüüsi koostamisel tuleb eelkõige lähtuda sellest, kuidas muuta IKT teenused paremaks, näiteks tagada teenuste kättesaadavus, paindlikkus ja parem vastavus omavalitsuste vajadustele ning kasutada ära võimalused, mis kaasnevad ülesande keskusele korraldamiseks andmisega.

 „Tegemist on äärmiselt olulise teemaga ning meil on hea meel, et saame anda oma panuse analüüsi läbiviimisel ja ettepanekute tegemisel. Sobiva IKT kompetentsikeskuse mudeli väljatöötamisel oleme fookusesse võtnud kohalike omavalitsuste vajadused. Analüüsi käigus hindame, milliseid teenuseid, kellele ja kuidas peaks pakkuma ning millist väärtust seeläbi luuakse. Ootame projekti elluviimisel kohalike omavalitsuste aktiivset osalust nii planeeritud intervjuude, seminaride kui ka küsitluste raames, et disainida mudel võimalikult täpselt just nende vajadustest lähtuvalt," sõnas Civitta Eesti partner Pille Kaldmaa.

Analüüs valmib selle aasta novembrikuuks. Analüüsi läbiviimist rahastatakse Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi riigieelarvelistest vahenditest. 

Foto: Pexels