« Tagasi

Eesti Linnade ja Valdade Liit: Sotsiaalkaitse on kohalikes omavalitsustes tähtsal kohal

Pressiteade
Neljapäev, 13.Juuni 2019

Eile, 12.juunil toimus Eesti Linnade ja Valdade Liidu ja sotsiaalministeeriumi esindajate kohtumine, kus arutleti muuhulgas tervisekeskuste loomist ja järgmise perioodi 2021-2027 struktuurvahendite eraldamist ja kasutamist.

Sotsiaalministeeriumi esindaja Agris Koppel andis kohtumisel ülevaate tervisekeskuste loomisest, hetkel on planeeritud 60st keskusest põhimõtteliselt valmis 13. Eesti Linnade ja Valdade Liidu esindajad tõid välja probleemi, mis on tekkinud varasemas ja alates 2018 aastast kehtivas tervise- ja tööministri määruses toodud erinevatest tähtaegadest seoses tervisekeskuse täitmisega perearstidega. Tänaseks on kohalikud omavalitsused kasutades EL struktuurvahendeid tervisekeskused valmis ehitanud, kuid seisavad silmitsi probleemiga, et ei ole ettenähtud aja jooksul võimelised leidma tervisekeskusesse vajalikku arvu perearste, sellest tulenevalt võib riigil tekkida õigus toetusraha tagasi küsida. Kohtumisel tõdeti, et seoses tervisekeskuste loomisega on tekkinud teatud probleeme ning iga juhtumit vaadeldakse ühe kaupa, et leida sobivaim lahendus.

Eesti Linnade ja Valdade Liidu nõunik Mailiis Kaljula andis ülevaate kohalike omavalitsuste ootustest uue perioodi 2021-2027 struktuurivahendite eraldamiseks ja kasutamiseks. Liidu liikmete poolt antud sisendi põhjal on väga oluline jätkata 2021-2027 perioodil struktuurivahendite projektidega vähemalt samas mahus. Kaljula tõi välja, et samuti on oluline lisavahendite tagamine pikaajalise hoolduse teenuskohtade taristute rajamiseks ja arendamiseks.

 „Sotsiaalkaitse on kohalikes omavalitsustes tähtsal kohal„ ütles Eesti Linnade ja Valdade Liidu asedirektor Jan Trei. „Koostöö sotsiaalministeeriumiga on oluline, et liidul oleks võimalik olla paremini kursis sotsiaalvaldkonnas toimuvaga, alustades planeeritavatest poliitikatest ning lõpetades ülevaadetega tehtust ning samuti võimaldavad sarnased kohtumised kord kvartalis ka paremini meie liidu liikmete seisukohti ja arvamusi ministeeriumile tutvustada" lisas Trei.

"Mul on hea meel, et meie koostöö kohalike omavalitsustega areneb iga päevaga," ütles sotsiaalministeeriumi sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse. "Üksteisele oma vaadete selgitamine aitab edasi ning ELVL on saanud heaks partneriks. Meie lähiaja üks suuremaid väljakutseid on vähendada omavalitsuste vahelisi sotsiaalhoolekande korraldamise erisusi. Selle eelduseks on, et juhid näevad sotsiaalvaldkonda kui investeeringut, mitte kulu."

Kohtumisel olid esindatud ka Saaremaa vald, Tartu linn, Viru-Nigula vald, Järva vald, Viimsi vald, Paide linn ja Kiili vald.  Eesti Linnade ja Valdade Liidu ja sotsiaalministeeriumi esindajate järgmine ametlik kohtumine toimub septembris.

Eesti Linnade ja Valdade Liit on üleriigiline omavalitsusliit, mille liikmeteks on 2019. aasta seisuga 15 Eesti linna ja 61 valda, mis hõlmab kokku 99% Eesti elanikkonnast. Liidu tegevusvaldkond hõlmab kogu kohaliku omavalitsuste korraldust, alates eelarvetest, õigusloomest ja lõpetades välissuhtlusega. Liidu üheks oluliseks ülesandeks on Vabariigi Valitsuskomisjoniga iga-aastaste eelarve läbirääkimiste pidamine. Eesti Linnade ja Valdade Liidu eesmärgiks on esindada ja kaitsta liikmete huve nii riigisisesel kui ka rahvusvahelisel tasandil.

 

Lisainfo:
Jan Trei
Asedirektor
Eesti Linnade ja Valdade Liit
51 68 806

Marliis Rettau
Pressiesindaja
Eesti Linnade ja Valdade Liit
52 24 082