Euroopa koostööprogrammid toovad Eestile raha piiriüleseks koostööks

Valitsus kiitis täna heaks Eesti osalemise neljas järgmise perioodi Euroopa territoriaalse koostöö ehk Interregi programmis. Neljast programmist toetatakse aastatel 2021-2027 piiriüleseid koostööprojekte Euroopa Liidu vahenditest enam kui 600 miljoni euroga.   

Riigihalduse ministri Jaak Aabi sõnul on Interregi programmid loodud selleks, et lahendada koos teiste riikidega üle riigipiiri ulatuvaid probleeme ning arendada ühiselt nende territooriumide potentsiaali. „Programmid  on enamasti suunatud riikide piirialadele, pakkudes just regionaalarengu seisukohast vajalikke koostöövõimalusi ettevõtluses, keskkonnateemadel, majanduses ja teistes valdkondades," märkis minister.

Uue põlvkonna Interreg programmid avatakse toetuse taotlejatele 2021. aasta sügis-talvel või 2022. aasta alguses. „Eesti partnerid on seni olnud väga aktiivsed programmides osalema ning usun, et ka uuel perioodil on huvi suur ning programmide avanemine oodatud," lisas Aab.

Kesk-Läänemere programmis osalevad Eesti, Läti, Soome ja Rootsi, kes teevad piiriülest koostööd, et aidata väikese ja keskmise suurusega ettevõtetel siseneda Euroopa Liidust väljapoole jäävatele turgudele (nt USA, Aasia, Aafrika, Venemaa, Kanada jne). Samuti toetatakse koostööd keskkonna, ringmajanduse, CO2 heitkoguste vähendamise, tööturule juurdepääsu, piiriüleste avalike teenuste loomise jm suunal. Euroopa Regionaalarengu Fondi toetus programmile ligi 127 miljonit eurot.

URBACT programmis teevad linnad ja linnapiirkonnad koostööd säästva linnaarengu valdkonnas ning selles osalevad kõik Euroopa Liidu liikmesriigid, Norra, Šveits ja viis liidu kandidaatriiki. Programmi eelarve on 102 miljonit eurot.

Interreg Euroopa programmis osalevad samuti kõik liikmesriigid ning Norra ja Šveits. Programmi eesmärk on parandada regionaalarengu poliitika rakendamist Euroopa erinevates piirkondades, sh tööhõive ja majanduskasvu tegevusi, toetades piirkondadevahelisi koostööprojekte ja õppeplatvorme. Regionaalarengu fondi toetus programmile on ligi 380 miljonit eurot.

Espon programm rahastab peamiselt liikmesriikide ning Norra, Šveitsi, Islandi ja Liechtensteini territoriaalse arengu ja ruumilise planeerimisega seotud uuringuid, ühisseminare, töötubasid, veebipõhiste analüütiliste töövahendite loomist. Programmis saavad Eesti ülikoolid ning teadusasutused osaleda üleeuroopalistes hankekonkurssides. Fookuses on territoriaalselt tasakaalustatud areng rohepöördes ja kliimaneutraalsusele üleminekul, samuti inimestele võrdsemate elutingimusete ja võimaluste tagamisel. Programmi rahaline maht on 60 miljonit eurot.

Eesti osaleb üldse kokku kaheksas Interreg programmis: Kesk-Läänemere programm, Interreg Euroopa programm, Urbact programm, ESPON programm, Eesti-Läti programm, Eesti-Vene programm, Läänemere piirkonna programm ja Interact programm.

07.10.2021