Eesti Linnade ja Valdade Liidu 36. nädala kokkuvõte

Head kolleegid, 

taaskord on läbi saanud üks töönädal ning aeg see kokku võtta.  

Teisipäeval leidis aset Euroopa Komisjoni Fit for 55 keskkonnapaketi transpordifailide tutvustusüritus, mida kuulas liidu keskkonnanõunik.  

Toimus ka LIFE programmi infopäev, kus anti ülevaade LIFE uue programmperioodi tingimustest ja võimalustest. Koosolekut jälgis lisaks keskkonnanõunikule ka liidu rahandusnõunik. 

Toimus RES spordi- ja kultuuritöörühma koosolek, kus anti muuhulgas ülevaade ka 2022. riigieelarve koostamise hetkeseisust.  

Teisipäeval toimus ka KOV IKT juhtide virtuaalne koosolek, kus teemaks oli HelpDesk infosüsteemi kasutuselevõtt KOV-ides. Oma kogemusi jagasid Tartu linn ning Elva, Saaremaa, Viimsi ja Alutaguse vallad. Koosolekust võtsid osa liidu IKT spetsialistid.  

Kolmapäeval osales liidu üks nõunik poliitikakujundamise oskuste koolitusprogrammi IV moodulis "Sissejuhatus andmeanalüüsi tarkvarasse R". Koolitusprogrammi eesmärk on anda piisavad teadmised analüüsitarkvara R kasutamisest selleks, et Ri erinevate kvantitatiivsete analüüsimeetodite õppimiseks ja rakendamiseks kasutada. Koolitusel osalenud saavad oma käsutusse moodsa tasuta töövahendi koolituseväliseks kasutamiseks. 

Liidu keskkonnanõunik võttis osa Keskkonnaagentuuri keskkonnakaitseloa 3.0 projekti koosloome töötoast keskkonnaloastamise püramiidi muudatusettepanekute valideerimiseks. 

Liidu nõunik kultuuri, spordi, muinsuskaitse ja lõimumise valdkonnas osales Rahvaraamatukogude Nõukogu koosolekul.   

Neljapäeval toimus liidu personalivõrgustiku digiseminar, kus arutati KOVide personalivõrgustiku edasisi väljakutseid. Loe rohkem SIIT https://bit.ly/3z82t05 . Liidu büroost osalesid seminaril arendusjuht ja avalike suhete nõunik. 

Liidu IKT spetsialistid, rahandusnõunik ning mõned spetsialistid KOV-idest osalesid ELVL IKT koordineerimise haldus- ja teenusmudeli seminaril, kus valideeriti esialgseid analüüsi tulemusi.  

Liidu esindaja Brüsselis jälgis Regioonide Komitee keskkonna, kliimamuutuste ja energeetika komisjoni (ENVE) koosolekut, kus toimusid arutelud Euroopa tuleviku konverentsi ja rohelise kokkuleppe teemal ning paketi "Eesmärk 55" üle - kohalike ja piirkondlike omavalitsuste tähtsusest selle eesmärgi saavutamisel. Samuti käsitleti koosolekul Regioonide Komitee osalemist ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste konverentsi 26. istungjärgul. Toimusid mõttevahetused arvamuste üle, nt arvamus ELi tegevuskava "Õhu, vee ja mulla nullsaaste saavutamine". Brüsselist saabus neljapäeval ka tähtis teade Euroopa rohelise pealinna 2023 tiitli omistamisest Tallinnale. Palju õnne, Tallinn! 

Neljapäeval ja reedel toimus Koolimäe loomemajas Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse osakonna korraldatud Lõimumisakadeemia 2021, milles osales liidu kultuuri ja spordi valdkonna nõunik. Lõimumisakadeemia selle aasta teemaks oli ühine kommunikatsiooni- ja inforuum. 

Etteruttavalt tuleks ära mainida, et eesoleva nädala teisipäeval (14. Sept.) toimuvad ELVLi juhatuse ja volikogu koosolekud.  Juhatuse päevakord on leitav SIIT ja volikogu koosoleku päevakord SIIT.  

Tartumaa Omavalitsuste Liit tähistab täna oma 30. sünnipäeva. Soovime omalt poolt jõudu, jaksu ja palju õnne! 

Head nädalavahetust!  

Veikko Luhalaid
ELVL tegevdirektor