« Tagasi

Kohaliku omavalitsuse ja Töötukassa koostöö on võtmetähtsusega

29. augustil toimunud Eesti Linnade ja Valdade Liidu, Töötukassa ja Sotsiaalministeeriumi esindajate kohtumisel arutati kohalike omavalitsuste ja Töötukassa teenuste pakkumist pikaajalistele töötutele ning Noortegarantii tugisüsteemi kasutamist hetkel ja tulevikuplaane.

Eesti Linnade ja Valdade Liidu asedirektor Jan Trei ettepanekul lepiti kokku, et sarnased kohtumised saavad regulaarseteks. „Üleriigilise omavalitsusliidu jaoks on väga oluline, et Töötukassa ja kohalike omavalitsuste koostöö oleks võimalikult sujuv ja tulemuslik. Leppisime ka kokku kahe regionaalse teabepäeva korraldamises kohalike omavalitsuste juhtidele ja sotsiaaltöötajatele ning töötukassa esindajatele " 

Katrin Liivamets tegi põhjaliku ülevaate Töötukassa ootustest koostööle kohalike omavalitsustega  ning lisaks tõi välja konkreetsed sihtrühmad, kelle aitamiseks on vaja Töötukassa ja omavalitsuse mõlema aktiivset panust. Kohtumisel lepiti kokku, et järgmisel aastal korraldatakse üheskoos teabepäevad Lõuna- ja Põhja- Eestis.

Sotsiaalministeeriumi esindaja Kaisa Lõhmus andis ülevaate Noortegarantii tugisüsteemi hetkeseisust. Lõplikke järeldusi saab teha peale 31. maid 2020, millal lõppeb testimise periood.   Noortegarantii tugisüsteemi näol on tegu tööriistaga kohalike omavalitsustele, mis võimaldab STAR-i vahendusel teada saada enda piirkonna 16-26-aastastest mitteõppivatest ja mittetöötavatest noortest ning pakkuda neile vajadusel tuge haridustee jätkamiseks ja tööturule jõudmiseks.