« Tagasi

Kohtumine Sotsiaalministeeriumiga Tartus 5.detsembril

Eile toimus Tartus Eesti Linnade ja Valdade Liidu (ELVL) ja Sotsiaalministeeriumi (SOM) järjekordne kohtumine, kus vaatluse all oli asendushooldusteenuse osutamine. Koosolekule olid kutsutud ka Sotsiaalkindlustusamet ja asenduhooldusteenuse osutajate ning kohalike omavalitsuste, kui teenuse korraldajate, esindajad. Asendushooldusteenus on kohalike omavalitsuste korraldatav teenus alates maavalitsuste kaotamisest st alates 01.01.2018 ja täna on natuke raske öelda, kuidas KOVid uue ülesandega toime tulevad. Valdav seisukoht on olnud, et teenus anti riigilt KOVdele üle alarahastatuna. Kohtumisel ei õnnestunud seda väidet täie kindlusega ei kinnitada ega ümber lükata. Kõlama jäi ELVL asedirektori Jan Trei mõte,  et asendushooldus on tegelemine tagajärgedega, kuid ilmselt peaks rohkem pöörama tähelepanu ennetusele, et lapsed sellisesse olukorda ei satuks. Analüüsida tuleks ka asendushoolduse rahastus-ja kulumudelit, et aru saada, kus on puudujäägid teenuse rahastamisel. SOMi asekantsler Rait Kuuse juhtis tähelepanu tõsiasjale, et sotsiaalhoolekandega seotud teemad ei ole KOVi prioriteediks- järeldus tuleneb KOVide antud sisendist küsimusele, et kuhu soovitakse suunata esimeses järjekorras lisarahastust. Helen Jõks Sotsiaalministeeriumist tegi põhjaliku ülevaate teenuse rahastamisest, kulumudelist ja korraldamisega seotud probleemidest. Kohal viibinud KOVide esindajatel oli võimalik öelda oma nägemus kitsaskohtadest. Puudutati ka asendushoolduse rahade andmist KOVide tulubaasi, mis leiti olevat ennatlik.

Kokkuvõttes tõdeti, et arutelu oli väga vajalik, kohati tuline, aga kindlasti mõtteid arendav.