« Tagasi

Lastekaitse töö kajastamine meedias

Eesti Linnade ja Valdade Liidu esindajatena osalesid asedirektor Jan Trei ja nõunik Mailiis Kaljula 16. detsembril sotsiaalminister Tanel Kiige poolt kokku kutsustud ümarlaual, kus arutati lastekaitse juhtumite kajastamist meedias. Ümarlaua kokkukutsumise põhjuseks oli kohalike omavalitsuste sotsiaalvaldkonna spetsialistide pöördumine, kus on kirjeldatud muret laste õiguste kaitsmise ning lastekaitsetöötajate rolli kajastamisel meedias. Ümarlaua eesmärk oli kaardistada kitsaskohad ja puudused lastekaitsetööst kirjutamisel, eeskätt omavalitsuste (lastekaitse) juhtide ja meediaväljaannete omavahelises suhtluses.

Minister Tanel Kiik kinnitas: „ Olen veendunud, et igal lapsel on õigus olla hoitud ja kaitstud, samamoodi on riigil ja lastekaitsesüsteemil kohustus hoida ning kaitsta iga abivajavat last. Samas on meedial vastutus avaliku arvamuse kujundamisel, mis mõjutab kogu lastekaitsesüsteemi. Negatiivse fooni pealt leiavad kergesti kajastust aina uued lastekaitse juhtumid ning lastekaitsetöötaja maine ja lastekaitsetöö kvaliteet satub üha tugevama surve alla. On palju olukordi, kus ajakirjandus soovib uurida mõne konkreetse juhtumi üksikasju, kuid lastekaitsel ei ole õiguslikult võimalik ega lapse huvidest lähtuvalt ka õige seda põhjalikult kommenteerida. Seega seis on muret tekitav."

Osalejad olid üksmeelel, et enamus ajakirjanikke juhindub oma tegevuses ajakirjanduseetika koodeksist, kuid tõrvatilgaks meepotis on üksikud, kelle hoolimatus heidab negatiivset varju ka teistele ja võib põhjustada palju pahandust. 

Korduvalt tõusetus küsimus, kuidas peaks KOV spetsialist käituma, kui tema poole pöördub ajakirjanik. Leiti, et kõige halvem variant on see, kui keeldutakse üldse suhtlemast, kuid siiski ei saa unustada lähtumist konfidentsiaalsusnõuetest. Ümarlaual osalejad leppisid kokku, et moodustatakse töörühm, kes analüüsib KOV juhtide ja spetsialistide koolitusvajadust suhtlemisel meediaga. Töörühma kuulub ELVL esindajana Jan Trei.

Leiti, et ideaalis võiks igas KOVis olla isik, kelle ülesandeks oleks suhtlemine meediaga, et lastekaitse spetsialist ei tunneks end üksi jäetuna.

Tõdeti, et suuremat tähelepanu on vaja pöörata ka lapsevanematele, neid ka koolitada, sest sageli hakkab just isa-ema rahulolematusest lumepall veerema.