« Tagasi

Ligipääsetavuse rakkerühma lõpparuanne jätab hajaasustusega paigad endiselt unarusse

Eesti Linnade ja Valdade Liit (ELVL) kooskõlastas ligipääsetavuse rakkerühma lõpparuande mitmete märkustega. Muuhulgas rõhutati omavalitsuste poolt, et põhiline tähelepanu on pööratud ligipääsetavusele linnades ja asulates, kuid väga vähe puudutatakse ligipääsetavuse probleeme maal, hajaasustuses.

Halvasti ligipääsetav ühistransport, kõvakatteta teed, vananenud elamufond, puudulik internetilevi jne toob kaasa suurema koormuse maapiirkondade omavalitsustele ja eriti sotsiaalvaldkonnale, kes peab puuduva kompenseerima.

"Meie kui üleriigilise omavalitsusliidu suur soov on see, et riigi ja kohalike omavalitsuse koostöös ning kaasates ka sihtrühmi, õnnestuks Eestis tagada kõigile isikutele liikumisvabadus ja iseseisev toimetulek," sõnas ELVLi asedirektor Jan Trei. Trei tõi aruande peamise tugevusena välja selle, et rõhutatakse elukaarel põhinevat ligipääsetavuse kontseptsiooni ja lisas, et see aitab tõsta teadlikkust, et ligipääsetavus mõjutab meid kõiki, mitte ainult erivajadusega inimesi.

Omavalitsustega kooskõlastatult esitas ELVL ligipääsetavuse rakkerühma lõpparuandesse kokku 11 ettepanekut. Muuhulgas toodi välja, et projekteerimise etapis uute hoonete ja arenduste kooskõlastamine ametite ning sihtgrupiga on äärmiselt oluline ning sellisena peaks see olema kohustuslik protsessi osa, lisaks toetavad omavalitsused seda, et ka alla 4-korruselistesse majadesse laieneks lifti paigaldamise kohustus. Probleemina toodi ettepanekute hulgas välja, et puudub kokkulepe bussipeatuste standardiseerimiseks, mis on eriti oluline maapiirkondades, lõpparuandes pole tähelepanu pööratud ka puudustele parkimise korraldamisel.

„Peame riigi tasandil mõistma, et ligipääsetavus ei ole vaid sotsiaalvaldkonna või transpordikorralduslik probleem või murekoht. Ligipääsetavuse tagamiseks peame kõik olenemata oma töövaldkonnast igapäevaselt mõtlema, kas need otsused ja tegevused, mida igapäevaselt teeme, loovad ligipääsetavat infot ja keskkonda või mitte,"  sõnas Tartu Linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja asetäitja Tiina Kruuse.

11.08.2021
Foto: Pexels