« Tagasi

Linnade ja Valdade Päevadel antakse omavalitsustele 38 soovitust rohepöördeks

Omavalitsuste aasta suurürituse – Linnade ja Valdade Päevade – raames leiab keskkonnavaldkonna töötoast päevakajalisi arutelusid alates kaevandamisest omavalitsuste territooriumil lõpetades rohepöörde ja jäätmete liigiti kogumise temaatikaga.

Keskkonnatelgi avab keskkonnaminister Tõnis Mölder, misjärel keskendutakse järgnevas kolmes ettekandes maavarade ja kaevandamise teemadele. Päeva teine teemaplokk keskendub energiatõhususele, kliima- ja energiakavadele. Nii tutvustab oma energia- ja kliimakava Tartu abilinnapea Raimond Tamm, samuti räägib Rakvere abilinnapea Andres Jaadla Rakvere plaanist saada kliimaneutraalseks linnaks aastaks 2035. Töötoa kolmas osa räägib rohepöördest ja Euroopa Liidu keskkonna- ja kliimavaldkonna struktuuritoetustest. Muuhulgas antakse omavalitsustele 38 soovitust rohepöördeks.

„Omavalitsustel on väga oluline roll nii Euroopa Liidu roheleppe üha ambitsioonikamate eesmärkide kui ka Eesti 2035 strateegias seatud sihtide saavutamisel. Linnade ja Valdade Päevad on omavalitsuste jaoks aasta keskne foorum. Seetõttu on Rohetiigril hea meel just seal tutvustada koostöös Eesti keskkonnaühenduste ja teadlastega läbi analüüsitud võimalusi rohepöörde läbiviimiseks kohalikul tasandil. Rohepööre puudutab kõiki kohalike omavalitsuste tegevusvaldkondi, kuid oma soovitustes oleme võtnud fookusesse loodusliku elurikkuse, energeetika ja kliima, jäätmete ja ringmajanduse, koosloomelise valitsemise, rohehangete, maakasutuse ja planeerimise valdkondi. Juba tänases õigusruumis ja eelarvevahendite juures saab väga palju ette võtta ja ära teha, et kiirendada üleminekut kestlikule ühiselukorraldusele ja majandusele," sõnas Rohetiigri analüütik Maiu Lauring.

Töötoa lõpetab praegusel ajal aktuaalne jäätmete liigiti kogumise teema. Teemat avatakse nii omavalitsuste kui ka käitluskoha vaatest.

Kahel päeval toimuva Linnade ja Valdade Päevade raames on huvilistel võimalik osaleda huvitavatel seminaridel ja kaasa mõelda aruteludes. Sel aastal toimuvad Linnade ja Valdade Päevad 17. ja 18. augustil Tallinna Lauluväljakul. Ürituse kava ja täpsema info leiab SIIT.

31.07.2021
Foto:Pexels