« Tagasi

Linnade ja Valdade Päevadel arutati, kuidas luua ja hoida turvalist ja tervet Eestit

Linnade ja Valdade Päevade siseturvalisuse töötoas arutati koostöö teemasid riigi ja kohalike omavalitsuste vahel. Siseminister Kristian Jaani ettekandest selgus, et 92% inimestest leiab, et Eesti on elamiseks turvaline riik.

„Siseturvalisuse alla võib lugeda laia spektrit alates korrakaitsest, lähisuhtevägivalla ennetusest, elanikkonnakaitse korraldamisest lõpetades tervishoiualase turvalisusega. Kohalikud omavalitsused on selles valdkonnas üheks osapooleks, mida kaasamata ei ole võimalik neid väljakutseid ja raskusi ületada. Turvalisus ühiskonnas sünnib koostöös riigi, omavalitsuste ja kogukondadega. Turvalisuse tagamise teemad on muutunud ühiskonnas aasta-aastalt tähtsamateks ning sellest tulenevalt on oluline turvalisema kogukonna loomiseks lähendada riigi ja kohalike omavalitsuste mõtteid ja hoiakuid. Seda eesmärki ja teadlikkuse tõstmise nimel täitis ka eilne Linnade ja Valdade Liidu siseturvalisuse töötuba," ütles Eesti Linnade ja Valdade Liidu asedirektor Jan Trei.

Siseturvalisuse arengukava aastatel 2020–2030 tutvustas siseminister Kristian Jaani, kelle sõnul on siseturvalisuse tagamine meie kõigi ühine ülesanne.
„Järgmisel kümnel aastal soovime suurendada siseturvalisuse tagamisse kaasatud elanike osakaalu umbes 15% võrra, seda näiteks vabatahtlike näol ja muul moel. Samuti vähendada vigastussurmade arvu umbes 30%. Olulisimad fookusteemad, milles peame järgmise 10 aasta jooksul suuri muutusi esile kutsuma, on inimeste kaasamine ja kogukondade võimestamine; sihistatud ennetus; kriisideks valmisoleku tugevdamine ja IKT jätkusuutlikkus," sõnas siseminister.

Siseturvalisusega on seotud ka nüüdseks üle pooleteist aasta kestnud koroonakriis. Terviseameti peadirektor Üllar Lanno sõnas, et kohalikust omavalitsusest saab tervishoiuasutuste kõrval üks olulisemaid partnereid kriisi kolmanda laine lahendamisel. "Kohaliku omavalitsuse vastu on usaldus kõrge ja tema abile raskes olukorras loodab 29% elanikest. Varasemalt loodeti suuresti riigi toetusele, ent nüüd otsitakse palju abi juba omavalitsuse tasandil. Peame tegelema varasemalt veel meeles olevate lukustatud ja oluliste piirangutega lainete järel uue mõtteviisi loomisega, sest nüüd on meie eesmärgiks asuda koos COVID-19-ga elama, et koolid ja töökohad lahti hoida ning kohalikud valimised nakkusohutult teostada," sõnas Lanno.

Lanno tõi välja, et veelgi enam oleks vaja näha vaeva koostöö tõhustamiseks üleriiklike korralduste kohalikule tasandile sulandamiseks ning ühiste ettevõtmiste ellukutsumiseks omavalitsuste vahel. Vaja on luua kompetentsi ja nakkusohuteadlikkuse mudelid, et parendada vaktsineerimise ressursi rakendamist ja tekitada baasteadmistes aste ülespoole.

19.08.2021
Foto: Kalev Lilleorg
Fotol (vasakult): Rakvere vallavanem Maido Nõlvak; ELVL asedirektor Jan Trei (keskel) ja siseminister Kristian Jaani