« Tagasi

Mart Võrklaev valiti Euroopa Liidu Regioonide Komitee asepresidendiks

Brüsselis toimuval Euroopa Liidu Regioonide Komitee uue mandaadiperioodi esimese täiskogu istungil valiti uued juhid komiteele. Üheks komitee uueks asepresidendiks valiti Rae Vallavolikogu ja ELVL juhatuse liige Mart Võrklaev. Uus mandaadiperiood kestab 2020-2025, Võrklaev kuulub sel perioodil ka komitee juhatusse.

Juhatus koordineerib ja suunab kogu komitee tööd ning valmistab ette kohtumiste päevakorrad. „Lähiaastatel keskendub EL oma tegevustes säästva arengu eesmärkide saavutamisele. Meie võimalus komitees on mõjutada EL tegevuskava, et nende eesmärkide saavutamine omavalitustes oleks teostatav ning selleks oleks vahendid. Töö regioonide komitees annab ühtlasi võimaluse omavalitsusjuhtidel ja piirkondade esindajatel jagada parimaid praktikaid keskkonnaeesmärkide saavutamisel," selgitas oma rolli komitee juhatuses Võrklaev.

Regioonide Komitee on Euroopa Liidu piirkondlike ja kohalike esindajate kogu. Komitee 350 liiget esindavad kõiki Euroopa Liidu 27 liikmesriiki. Liikmete ülesanne on kaasata enda esindatavad kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused ja kogukonnad ELi otsustusprotsessi ning teavitada neid ELi poliitikast. Euroopa Komisjon, Euroopa Parlament ja nõukogu on kohustatud komiteega konsulteerima poliitikavaldkondades, mis mõjutavad piirkondi ja linnu.

Mardi nimeline asendaja komitee juhatuses on Tallinna Linnavolikogu esimees Tiit Terik.

Foto: Euroopa Regioonide Komitee