« Tagasi

Omavalitsused näevad taasterahastu miljardile kasutust muuhulgas haridus- ja digiinvesteeringuteks

Eesti Linnade ja Valdade Liit saatis omavalitsuste ettepanekud Eesti taastekava eelnõule. Ettepanekute hulgas olid nii hariduse infrastruktuuri investeeringud kui ka haridusasutuste digiõppevahendite- ja platvormide arendamine. Omavalitsused peavad oluliseks märksõnadena ka digipööret, energiatõhusust ja kergliiklusteede rajamist.

Väga oluliseks teemaks on tõstatunud koolide ja lasteaedade ventilatsiooni korrastamine ning sellega kaasnevad kulud. Tallinna linna ettepanekuteks olid hariduse infrastruktuuri investeeringud, näiteks koolide ja lasteaedade ventilatsioon, energiasääst jms ning haridusasutuste digiõppevahendite- ja platvormide arendamine, mis on mõlemad olulised meetmed ka covidi-vastase säilenõtkuse tagamiseks linnades.

"Omavalitsuste tagasisidest nähtub selgelt, et koroonaviiruse pandeemia valguses on tekkinud vajadused, mida veel enne eelmist aastat ei peetud niivõrd prioriteetseteks, nende hulgas laste koduõpe ja seda toetavad info- ja kommunikatsioonitehnoloogia lahendused," leidis Eesti Linnade ja Valdade Liidu (ELVL) juhatuse esimees ja Tallinna Linnavolikogu esimees Tiit Terik.  Esimees sõnas, et tänaseks on teaduslikult tõestatud, et COVID-19 erinevad vormid levivad õhu kaudu ning vajalikuks on osutunud koolide ja lasteaedade ventilatsioonisüsteemide korrastamine. "Oleme väga tänulikud, et riigi lisaeelarvest eraldati linnadele ja valdadele just eelkõige selleks eesmärgiks 30 miljonit eurot, ent paraku ei kata see kaugeltki kõigi haridusasutuste ventilatsioonisüsteemide korrastamist või ehitamist. Loodame siiralt, et saame toetust ka Euroopa tasandil," lisas Terik.

ELVL ja kohalikud omavalitsused osalesid aktiivselt taastekava koostamise raames käesoleva aasta kevadel toimunud temaatilistel seminaripäevadel.

"Taastekavas planeeritud reformid ja investeeringud lähtuvad „Eesti 2035" strateegiast, milles koostamises teiste hulgas osales ka ELVL. Üleriigilise omavalitsusliiduna seisame liikmete huvides selle eest, et kohalike omavalitsuste (KOV-ide) vajadusi arvestataks lisaks Euroopa Liidu (EL) 2021+ struktuurivahendite kasutamise kavandamisel ka ELi taaste- ja vastupidavusrahastuse (RRF) meetmete kujundamisel. Kohalikud omavalitsused peavad oluliseks ka Tallinna Haigla investeeringut, rohepööret toetavate oskuste arendamist, avalike ja omavalitsuste digiteenuste reformi toetamist, viimase miili netiühenduse kättesaadavuse tagamist lähiaastatel, energiatõhususe saavutamist ning kohalike omavalitsuste kergliiklusteede rajamiseks Euroopa rahade saamist," sõnas liidu asedirektor Jan Trei.

Rahandusministeerium alustas 20. mail avalikku konsultatsiooni Eesti pea miljardi euro suuruse taastekava eelnõu üle.  Tagasisidet oodati 4. juunini. Kui suure rahastuse Eesti RRFist saab, selgub lõplikult 2022. aasta juunis.

05.06.2021
Foto: Pexels