« Tagasi

Postimees kirjutab Narva linna kohta tehtud riigikohtulahendist

Artiklis ka ELVL kommentaar liidu asedirektor Jan Trei poolt, kes edastab, et kui tulenevalt riigikohtu tõlgendusest selgub, et omavalitsused peaksid sotsiaalhoolekande seadust laiapõhjalisemalt täitma ning sellega kaasneb rahaliste kulutuste tõus omavalitsustele, esitame liidu poolt riigieelarve läbirääkimiste protsessi käigus riigile ettepanekud omavalitsuste tulubaasi või rahastusmudeli suurendamiseks selles osas.

Artikkel (lugemiseks vaid tellijatele):
Sotsiaaltöötaja kahvlis: eelarve seab abistamisele piirid
https://leht.postimees.ee/6870703/sotsiaaltootaja-kahvlis-eelarve-seab-abistamisele-piirid