« Tagasi

Pressiteade: Eesti Linnade ja Valdade Liidu uueks juhatuse esimeheks valiti Tiit Terik

Täna toimunud Eesti Linnade ja Valdade Liidu volikogu koosolekul valiti uueks juhatuse esimeheks Tiit Terik, teatab Linnade ja Valdade Liit pressiesindaja vahendusel.  Tiit Terik on Tallinna linnavolikogu esimees ja endine  Pirita ja Nõmme linnaosavanem ning Riigikogu  liige.

„Omavalitsuste esindusorganisatsioonina on meil ülesanne linnade ja valdade ühishuvide kaitsmine, teisalt olla konstruktiivne partner keskvalitsusele," ütles Eesti Linnade ja Valdade Liidu esimeheks valitud Tiit Terik.

Tema sõnul on kohalikul omavalitsusel, kui inimestele kõige lähedasemal struktuuril, ääretult suur roll ühiskonnaelu juhtimisel. Meie jaoks on oluline elanikele vajalike teenuste tagamine igas Eestimaa nurgas, sõltumata omavalitsuse eelarve suurusest või elanike arvust. Loodan, et riigiga peetavatel läbirääkimistel õnnestub enam kohalike teemaade olulisust tõestada ja juhtida keskvalitsuse tähelepanu kitsaskohtadele, mis meie inimeste elujärge mõjutavad.

Ta lisas, et tänane hääletus uue esimehe valimisel näitas, et hoolimata erinevate erakondade poliitilisest konkurentsist on kohalikud omavalitsused konstruktiivsed ning parteilised intriigid koostööd ei varjuta.

Linnade ja Valdade Liitu juhib ja esindab juhatus, milles on 13 liiget. Juhatuse valib liidu volikogu oma liikmete hulgast. Juhatuse pädevuses on  liidu volikogus ja üldkoosolekul arutatavate küsimuste ettevalmistamine, õigusaktide eelnõude kooskõlastamise korraldamine, avalikkuse informeerimine liidu tegevusest ja teised põhikirjalised ülesanded.

Juhatusse kuuluvad Tiit Terik (juhatuse esimees, Tallinna linnavolikogu esimees), Pipi-Liis Siemann (juhatuse aseesimees, Türi vallavanem), Mihkel Juhkami (juhatuse aseesimees, Rakvere linnavolikogu esimees),  Anneli Ott (Võru linnavolikogu liige), Anti Allas (Võru linnapea), Georg Pelisaar (Põlva vallavanem), Kurmet Müürsepp (Antsla abivallavanem), Margus Lepik (Valga vallavanem), Mart Võrklaev (Rae vallavanem), Priit Lomp (Kastre vallavanem), Siim Suursild (Pärnu abilinnapea), Tarmo Tammiste (Narva Linnavolikogu liige) ja Urmas Klaas (Tartu linnapea)

Eesti Linnade ja Valdade Liit on üleriigiline omavalitsusliit, mille liikmeteks on 2019. aasta seisuga 15 Eesti linna ja 61 valda, mis hõlmab kokku 99% Eesti elanikkonnast.

Eesti Linnade ja Valdade Liidu tegevusvaldkond hõlmab kogu kohaliku omavalitsuste korraldust, alates eelarvetest, õigusloomest ja lõpetades välissuhtlusega. Liidu üheks oluliseks ülesandeks on Vabariigi Valitsuskomisjoniga iga-aastaste eelarve läbirääkimiste pidamine. Liidu eesmärgiks on esindada ja kaitsta liikmete huve nii riigisisesel kui ka rahvusvahelisel tasandil.