« Tagasi

Riigi ja omavalitsuste ülesannete jaotus vajab värsket pilku

Möödunud nädalal arutasid kohalike omavalitsuste esindajad riigihalduse ministri esitatud mõtteid ja ettepanekuid riigi tänaste osutatavate valdkondlike teenuste detsentraliseerimiseks ühes rahastamise põhimõtete muutmisega.

„Arutelud selle üle, kes ning millist rolli teenuste pakkumisel omab, kas selleks jääb kohalik omavalitsus või keskvalitsus, toob endaga kaasa diskussiooni teemal, kuidas toimub ressursside jaotus. Olen veendunud, et täna, kui haldusreformist on möödas juba ligi neli aastat, on asjakohane üle vaadata, kas elanike arvult suuremad ja finantsiliselt võimekamad kohalikud omavalitsused võiksid saada enda haldusalasse valdkonnad ja teenused, mida kohaliku elaniku perspektiivist vaadates peaks talle pakkuma kõige lähemal asuv institutsioon," sõnas Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuse esimees Tiit Terik, tuues välja, et linnade ja valdade otsustusõiguse suurenemine on otseselt seotud ka kohaliku kasu temaatikaga ja kogukonna huvidega. 

Eelmise nädala lõpus külastas liidu delegatsioon ka Saaremaa valda, kus tuli muuhulgas selgelt välja kohaliku kasu olulisus omavalitsustasandil. „Ülesannete jaotus tuleks kindlasti üle vaadata. Kui kogukond oma territooriumil ühel või teisel moel mingit tegevust lubab arendada, olgu selleks kas tööstusettevõtte rajamine või tuulepark, vajab kogukond ka teadmist, mida sellest arendusest kohalikus võtmes võidetakse. Kogukond peab saama kindlustunde, et arenduse tulemusena ei kahjustuks olulisel määral nende elukeskkond. Samas peaks sellega kaasnema omavalitsusele täiendav tuluallikas. Praegusel juhul ei saa omavalitsus tulust või käibest osa, tööjõud võidakse tuua väljastpoolt valda, ent seda kõike tehakse kohaliku ressurssi arvelt," ütles Saaremaa Vallavolikogu esimees Jaanus Tamkivi.

Ülesannete üleandmine kohalikele omavalitsustele peab toimuma koos piisavate rahaliste vahenditega ja õiguste suurendamisega, leiab Eesti Linnade ja Valdade Liidu asedirektor Jan Trei. „Riik on haaranud initsiatiivi kohalike omavalitsuste rolli kasvatamiseks ühes lahenduste otsimistega finants- ja maksuautonoomia suurendamiseks. Kaasnema peaksid ka kohalike maksude kehtestamise avaramate võimaluste loomine ja omatulude kujundamise võimalused. Kahtlemata on valdkondi, kus omavalitsuste õiguste suurendamine muudaks asjaajamist ja erinevate teenuste teekonda elaniku ja omavalitsuse vahel palju lihtsamaks ja kiiremaks, näiteks sotsiaalkaitse valdkond. Oleme liiduga valmis alustama aktiivset dialoogi nii riigi kui omavalitsuste vahel," lisas Trei.