« Tagasi

Riigikohtu otsus sotsiaalteenuste osutamise kohta KOVis

Riigikohus selgitas õiguskantsleri Narva linna sotsiaalteenuseid reguleerivate kordade puudutavat taotlust lahendades, et kohalik omavalitsus peab arvestama inimeste põhiõigusi ning täitma seadusega pandud kohustust tagada sotsiaalteenuste osutamine.

Sealjuures tuleb vajalik sotsiaalabi tagada seaduses ette nähtud ulatuses. 

https://www.riigikohus.ee/et/uudiste-arhiiv/riigikohus-kohalik-omavalitsus-peab-tagama-kohustuslike-sotsiaalteenuste-osutamise.