« Tagasi

Riik ja omavalitsused arutasid detsentraliseerimise võimalusi sotsiaalkaitsevaldkonnas

Omavalitsuste esindajatega räägiti eile toimunud infotunnis uuenevast omavalitsuste ja riigi koostöömudelist, mille kohaselt saaksid linnad ja vallad suuremad teenuste korraldamise õigused, pilk heideti võimalikele tegevustele aastani 2035.

Nii Sotsiaalministeeriumi kui ka Eesti Linnade ja Valdade Liidu tähelepanu keskmes on inimene ja tema heaolu. Detsetraliseerimise ehk kohustuste riigilt kohalikele omavalitsustele üleandmise eesmärgiks on saavutada teenuste parem kättesaadavus, suurem efektiivsus, väiksem bürokraatia ja elanike vajadustega arvestamine.

Eesti Linnade ja Valdade Liidu asedirektor Jan Trei sõnul on nüüd, mil haldusreformi läbiviimisest on möödas ligi neli aastat, muutunud omavalitsused suuremaks ja võimekamaks ning on loodud eeldused aruteludeks, kas ja milliseid riigi teenuseid ja ülesandeid oleks mõistlik ja otstarbekas hakata omavalitsustele üle andma. „Eesti Linnade ja Valdade Liidu kui omavalitsuste suurima esindusorganisatsiooni oluline roll on läbi rääkida keskvalitsusega detsentraliseerimise plaanid, rahastusmudelid, finantsautonoomia ning peegeldada omavalitsuste valmidust ja valmisolekut uute ülesannete korraldamiseks," ütles Trei. „Samuti tuleb pidevalt jälgida, et iga omavalitsusele antava uue ülesandega kaasneks ka selle täitmiseks piisav rahastus."

Sotsiaalministeerium soovib kohalike omavalitsustega kokku leppida, milliseid teenuseid ja abi oleks mõistlik kohalikul tasandil korraldada. Sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse rõhutas, et inimeste heaolu tagamisel on kohalikel omavalitsustel täita oluline roll. „Oleme avatud aruteludele, kuidas pakkuda inimestele vajalikku tuge mugavalt, kodu lähedal ning terviklikult, võttes arvesse ka pereliikmete ja lähedaste vajadusi," ütles Kuuse.

Rahandusministeeriumi kohalike omavalitsuste finantsjuhtimise osakonna juhataja Sulev Liiviku hinnangul mängib detsentraliseerimise õnnestumisel suurt rolli, kuidas on korraldatud kohalike teenuste rahastamine. „Eesti omavalitsuste maksustamise õigus on madal ja suur sõltuvus on sihtotstarbelistest toetustest," märkis Liivik. „Meie ja rahvusvaheline kogemus näitab, et omavalitsuste suurem vabadus oma eelarve üle otsustada toetab teenuste kvaliteedi, efektiivsuse ja kättesaadavuse paranemist ning seeläbi saab tõsta seal elavate inimeste heaolu. Iga omavalitsus teab ise paremini, mis on need lahendused, mis nende piirkonnas kõige paremini toimivad."

Muudatuste elluviimiseks vajavad omavalitsused võimestamist ja riigi tuge muuhulgas arenduste ja koolituste läbiviimiseks ja IT-lahenduste täiustamiseks.

03.09.2021
Foto: Pexels