« Tagasi

Ruumilise planeerimise rohelise raamatu eelnõu

Rahandusministeeriumis on valminud osapoolte esitatud tagasiside alusel täiendatud ruumilise planeerimise rohelise raamatu eelnõu.

Planeeringu koostamine on keskvalitsuse, kohaliku omavalitsuse ning planeeringu koostamisest huvitatud isiku jaoks töövahend asjaolude välja selgitamiseks ning parima tervikliku ruumilahenduse leidmiseks. Ruumiline planeerimine toetab ühiskonna arenguvajaduste realiseerimist.

Planeerimise õigusruum on lihtne, ajakohane ja kõigile üheselt mõistetav. Toimub planeerimispraktika andmepõhine seire eesmärgiga hinnata planeerimissüsteemi toimimist ja tuvastada arendusvajadused. Teaduslikult analüüsitakse nii ruumilise planeerimise süsteemi kui praktikat.

Strateegiliste planeeringute koostamisel määratakse maakasutuse arengupõhimõtted ja maakasutuse reeglid nii linnas kui maal. Lahendatakse ruumiliselt küsimusi, mis on ühiskonna jaoks olulised – näiteks keskkonnakoormuse vähendamine ja riiklike keskkonnaeesmärkide saavutamine, kliimamuutustega kohanemine, liikuvus (sh erinevate liikumisviiside soodustamine), maa- ja kinnisvarapoliitika, võrdsete võimaluste tagamine erinevatele ühiskonnarühmadele. Samuti

Tagasiside alusel 2019. aasta sügisesel täiendatud ruumilise planeerimise rohelise raamatu eelnõuga on võimalik tutvuda siin https://planeerimine.ee/prr/. Enne dokumendi lõplikku valmimist toimub selle keeltoimetamine ja kujundus. Ruumilise planeerimise roheline raamat valmib 2020. aasta alguses