« Tagasi

SaveSmart koolitusprogrammi sissjuhatav seminar „Kohaliku omavalitsuse roll ja võimalused riiklike kliima- ja energiapoliitika eesmärkide elluviimisel“

Sel neljapäeval toimub Tallinnas, Technopolis Ülemiste City Zappi Konverentsikeskuses SaveSmart koolitusprogrammi sissjuhatav seminar „Kohaliku omavalitsuse roll ja võimalused riiklike kliima- ja energiapoliitika eesmärkide elluviimisel".

Mis on SaveSmart projekt?

Projekti põhieesmärk on saavutada uute tehnoloogiate ja lahenduste kasutuselevõtuga elamute energiatõhususe paranemine Eestis ja Pihkva piirkonnas Venemaal, et julgustada avalikku sektorit keskkonnasõbralikumat käituma.

Sihtrühmaks on Eesti omavalitsusüksuste spetsialistid, kes vastutavad avalike hoonete energiatõhususe parandamisele suunatud investeerimisprojektide kavandamise ja elluviimise eest. Koolitus sisaldab: 1) hoone energiatarbimise ja säästmise võimaluste analüüsi; 2) hoonete konstruktsiooniosade (fassaad, aknad jne) rekonstrueerimist; 3) tehnosüsteemide rekonstrueerimist (automaatne küte, elekter, ventilatsioon jne); 4) taastuvenergia kohalike lahenduste kasutamist oma tarbeks; 5) ehitise kasutajate igapäevase käitumise ja harjumuste muutuste analüüsi. Kohalikud omavalitsused õpivad mõlemast riigist erinevat tüüpi pilootobjektidelt saadud kogemuste põhjal. Parimad näited julgustavad kogu programmipiirkonna kohalikke omavalitsusi investeerima uuenduslikesse lahendustesse, mis alguses tunduvad kallid, kuid pikemas perspektiivis pakuvad suuremat kasu ja kokkuhoidu.

Projektiga suurendatakse avaliku sektori asutuste, spetsialistide ja üldsuse teadlikkust kõige uuenduslikumate energiasäästuvõimaluste ja energiatõhusate elamute osas. Eesmärk on tõsta ligikaudu 80 kohaliku tasandi spetsialisti teadlikust läbi 8-9 infoseminari, 8-9 töötoa, 4 õppevisiidi ja lõppkonverentsi.

Kui tunned teema vastu huvi siis saad end SaveSmart praktilisele koolitusele registreerida.

Lisainfo:

Töörühma liige Kalle Toomet Kalle.Toomet@elvl.ee

Juhtrühma liige Ott Kasuri, Ott.Kasuri@elvl.ee