« Tagasi

Tagasivaade CEMRi poliitikakomitee kohtumisele 11.-12.juunil Rumeenias

11.-12. juunil toimus Rumeenias, Mamaias, CEMRi (Euroopa Omavalitsuste ja Piirkondade Nõukogu) poliitikakomitee kohtumine.  Poliitikakomitee on CEMR-i alaline juhtorgan, mis moodustatakse riiklike  assotsieerunud liikmete valitud esindajatest kolmeaastaseks perioodiks. Poliitikakomitee liikmena osaleva organisatsiooni töös Pipi-Liis Siemann (Türi vallavanem), Andres Laisk (Saue vallavanem) ja Vladimir Šokman (Tartu linnavolikogu liige).

2019. aasta mais toimunud Euroopa valimisi käsitleva arutelu järeldused

CEMRi poliitikakomitee kohtumisel 11. ja 12. juunil Rumeenias, Mamaias, toimus arutelu Euroopa Parlamendi valimiste tulemuste üle. Siin on kohtumisel tehtud järeldused:

1. Üle kogu Euroopa oli 23. – 26. maini 2019 valimisringkondadesse kutsutud rohkem kui 400 miljonit valijat hääletama Euroopa Parlamendi uute liikmete poolt. Valimisosalus oli 51%, mis on kõrgeim tase alates esimestest otsestest valimistest 1979. aastal. Samuti on märkimisväärne, et pooles liikmesriikidest oli valimisaktiivsus üle 50%. Sellegipoolest tuleb pingutada rohkem, et demokraatlikel valimistel avalikkust kaasata.

2. Valimiste tulemusena on Euroopa Parlament nüüd mitmekesisem, see mõjutab Euroopa Liidu õigusloomet.

3. Sooline tasakaal on veidi paranenud – naiste osakaal Euroopa Parlamendis on kasvanud 36% -lt 40% -le.

Meie, poliitikakomitee liikmed, kutsume üles:

1. …. kasvatama kodanike huvi Euroopa ja Euroopa Liidu vastu, ning suurendama Euroopa Liidu mõju igapäevaelule, pöörama erilist tähelepanu noortele ja nende poolt eelistatud suhtlusvahenditele.

2. … võtma järelmeetmeid kohalike omavalitsuste võtmerolli tunnustamisele Euroopa Parlamendi poolt Euroopa Liidu peamiste poliitikavaldkondade ettevalmistamisel, kavandamisel, rahastamisel ja rakendamisel, samuti tugevdama kohalike omavalitsuste rolli ELi tulevase poliitika kujundamisel.

 3. ...  uue Euroopa Parlamendi liikmeid jätkama konstruktiivset tööd mitmeaastase finantsraamistiku ja asjakohaste õigusaktidega, edendades säästva arengu eesmärkide integreerimist.

4. … valima Euroopa Parlamendi võtmepositsioonidele nais- ja meesparlamendiliikmeid tasakaalustatult.

5. … Euroopa Parlamenti kindlustama järgmise Euroopa Komisjoni koosseis nii, et naiste ja meeste osakaal on tasakaalus.

Me väljendame oma valmisolekut olla Euroopa Parlamendi strateegiline partner, nagu on märgitud Euroopa Parlamendi resolutsioonis 2018. aasta juulis, eriti küsimustes, mis mõjutavad meie territooriumi, ja jääme ootama huvitavat koostööd järgmise viie aasta jooksul Euroopa Liidu kodanike hüvanguks.