« Tagasi

Täiendavad eraldised aitavad linnadel ja valdadel kriisi mõju leevendada

Valitsus andis täna Riigikogule üle 2021. aasta lisaeelarve, milles on omavalitsustele kavandatud kokku 46 miljonit eurot. Omavalitsuste jaoks on see suureks abiks kriisi lahendamise ja teenuste toimepidavuse tagamiseks.

"Kriisi lahendamine nõuab kõige muu kõrval ka eelarvet ja meil on hea meel, et keskvalitsus on sarnaselt eelmise aastaga suunamas täiendavat raha ka linnade ja valdade eelarvetesse. 2021. aasta eelarvete koostamisel ei olnud omavalitsustel võimalik leida või prognoosida täiendavaid kulusid probleemide lahendamiseks, millega juba nüüd silmitsi seistakse. See on märk heast partnerlusest, et 9. märtsil valitsusele saadetud liidupoolset abipalvet on võetud kuulda," sõnas Eesti Linnade ja Valdade Liidu (ELVL) juhatuse esimees Tiit Terik.

Omavalitsuste investeeringute toetamiseks on planeeritud 30 miljonit eurot. Lisaks eraldatakse miljon eurot laste distantsõppe korraldamisel internetiühenduste parandamiseks. 15 miljonit eurot nähakse lisaeelarves ette linnade ja valdade tulude vähenemise ja kulude suurenemise katmiseks.

"Omavalitsused saavad toetuste kasutamisel arvestada oma piirkonna vajadusi, alustades täiendava personali palkamisest lõpetades saamata jäänud tulude kompenseerimisega," lisas Terik.

Koroonakriisil on mõju nii omavalitsuste tulumaksu, lasteaia kohatasu ja muude tasude laekumisele. Lisavahendid aitavad katta ka viiruse leviku tõkestamiseks ette võetud kohustusi ning toetada sotsiaalse kaitse kulusid, et tagada inimestele sotsiaalmajanduslik tugi. Investeeringutoetus aitab linnadel ja valdadel seista silmitsi tänaste väljakutsetega, muuhulgas näiteks siseruumide ventilatsiooni parandamine või energiatõhususe suurendamine.

ELVLi juhatuse esimees Tiit Terik saatis 9. märtsil liidu juhatuse nimel Vabariigi Valitsusele pöördumise, milles rõhutati, et surve alla sattunud haridus- ja sotsiaalvaldkonna paremaks toimimiseks vajatakse keskvalitsuse tuge. Pöördumises paluti leida riigieelarvest raha ka laekumata jäävate vahendite kompenseerimiseks omavalitsustele.

18.03.2021