« Tagasi

Terik: Omavalituste parem kaasamine aitab Euroopal edendada majanduskasvu

PRESSITEADE

Reedel toimus Veneetsias Euroopa üleriigiliste omavalitsusliitude katusorganisatsiooni CEMR projekti „Localising the European Semester" kokkuvõttev konverents.  Projekti eesmärk on Euroopa poolaasta tegevuste sidumine kohaliku tasandiga.

„Euroopa poolaasta on majandus- ja eelarvepoliitika koordineerimise tsükkel ELis ja selle kohapealse tegevustega sidumisel on võtmeteguriks mitmetasandiline valitsemine ning sotsiaalne dialoog. Oluline on pidev protsesss ning selles osalemine, sest mitmed soovitused, mida protsessi käigus liikmesriigile tehakse, viiakse ellu kohalikes omavalitsustes" ütles Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuse esimees Tiit Terik.

Konverentsil osalenud linnade ja valdade liidu tegevdirektor Veikko Luhalaid lisas: „EL piirkondade areng on ebaühtlane, seda nii siseriiklikult kui liikmesriikide võrdluses. Oluline on majandusreformi elluviimiseks suunata tähelepanu ja vahendeid mahajäänud piirkondadesse."

Euroopa poolaasta eesmärkideks on luua rohkem töökohti ja edendada majanduskasvu ning suurendada investeeringuid, kõik need puudutavad ka suurel määral kohalike omavalitsusi, mistõttu on üleriigilisel omavalitsuste liidul oluline olla protsessi kaasatud. Väga oluline on protsessiga siduda Euroopa Liidu  eelarvevahendite kasutamine, sest reformide elluviimine liikmesriikides nõuab raha. On võimalik, et tulevikus võetakse Euroopa poolaasta protsessis tähelepanu alla ka säästliku arengu näitajad ja see omakorda suurendab veelgi vajadust kaasata soovituste tulemuslikuks elluviimiseks enam kohalikke omavalitsusi.

Igal aastal teeb Euroopa komisjon iga liikmesriigi eelarve-, makromajandusliku ja struktuurireformide kava üksikasjaliku analüüsi. Seejärel esitab komisjon ELi liikmesriikide valitsustele riigipõhised soovitused järgmiseks 12–18 kuuks. Komisjoni ettepanekud kinnitab ja võtab ametlikult vastu EL Nõukogu.

Lisainfo:
Marliis Rettau
Pressiesindaja
Eesti Linnade ja Valdade Liit
52 24 082