« Tagasi

Türi vallavanem: Riigi lisaeelarve annab omavalitsustele võimalused kohaliku elu käimashoidmiseks ja teenuste kvaliteedi hoidmiseks

Teisipäeval toimunud Eesti Linnade ja Valdade Liidu (ELVL) volikogu koosolekul tutvustas Rahandusministeeriumi kohalike omavalitsuste finantsjuhtimise osakonna juhataja Sulev Liivik liidule 2021. aasta lisaeelarves ette nähtud meetmeid kohalikele omavalitsustele. ELVLi juhatuse aseesimehe, Türi vallavanema Pipi-Liis Siemanni sõnul saab vaid koostöös keerulised ajad üle elada.

15 miljonit eurot on lisaeelarves suunatud linnade ja valdade tulude vähenemise ja kulude suurenemise katmiseks, näiteks lasteaedade kohatasu, täiendavate sotsiaalvaldkonna kulude  või isikukaitsevahendite kulutuste katmiseks. Toetus jagatakse elanike arvu alusel proportsionaalselt. Ida-Viru maakonna elanikud arvestatakse 1,5-kordselt. Lisaks eraldatakse miljon eurot laste distantsõppe korraldamisel internetiühenduste parandamiseks. Toetus jagatakse kooliealiste arvu alusel. Hajaasustuses või väiksema tulukusega piirkondadele antakse toetust võimendusega, ehk toetus lapse kohta on suurem.

"Tänases pikalt kestnud tervisekriisis on kohalikul tasandil eriti oluline, et suudaksime tagada nii hariduse tugiteenused kui sotsiaalteenuste kvaliteedi ja kättesaadavuse. Vähenenud tulude ning elanike töö kaotus, palga vähenemine või pereliikmete haigestumine toovad selgelt kaasa omavalitsuse suurema toe vajaduse. Riigi tugi on siin väga oluline ja oodatud," tõi Pipi-Liis Siemann esile.

Omavalitsuste investeeringute toetamiseks on lisaeelarves ette nähtud 30 miljonit eurot, mille eesmärk on linnade ja valdade investeeringute toetamine, et edendada kohalikku tööhõivet ja majandust. Igale kohalikule omavalitsusele määratakse piirsumma ning baassuurus on 50 000 eurot. Ülejäänud osa jaotatakse elanike arvu alusel. Toetuse miinimumsuurus on 30 000, väikesaartel 10 000 eurot.

"Majanduse käimashoidmiseks on oluline pakkuda tööd Eesti ettevõtetele ning riigi investeeeringutoeta jääks majanduslikult keerulises olukorras nii mõneski omavalitsuses selleks aastaks plaanitud investeeringud tegemata, panustame ju pigem teenuste osutamisele. Riigi toetus aitab meil kohalike inimeste jaoks olulistesse objektidesse ka tänavu panustada," rõhutas ELVLi juhatuse aseesimees.

Lisaeelarve läbis sel nädalal Riigikogus ka teise lugemise. Toetuste jaotust kohalikele omavalitsustele on võimalik näha Rahandusministeeriumi kodulehel: https://www.rahandusministeerium.ee/system/files_force/document_files/kov_46_mln_toetuse_jaotus_05042021.xlsx?download=1

 

10.04.2021 
Pexels