« Tagasi

Vormsi liitus Eesti Linnade ja Valdade Liiduga

Foto: Renee Altrov (Brand Estonia)

Reedel, 21. juunil, toimus Vormsi Vallavolikogu istung, kus otsustati astuda Eesti Linnade ja Valdade Liidu liikmeks. See tähendab, et nüüdsest on Eesti Linnade ja Valdade Liidu liikmeks 77 kohalikku omavalitsust.

Vormsi vallavanema Ene Sarapuu sõnul on oluline olla kaasatud koos teiste omavalitsustega ühiste tegevuste ja arusaamade kujundamisse ka väikesaare kogukonnas. „ Meie soov on, et meie hääl jõuaks piisavalt toetatuna Liidu erinevatesse tegevusvaldkondadesse."  ütles Sarapuu. 

Eesti Linnade ja Valdade Liidu asedirektori Jan Trei sõnul on liidu jaoks oluline kaitsta kõigi oma liikmete huvisid. Tänase seisuga on 77 kohalikku omavalitsust usaldanud Eesti Linnade ja Valdade Liitu nende ühishuve kaitsma. „ Väikesaared on oluline osa kohalikust omavalitsussüsteemist ning liidul on au esindada ja kaitsta  väikesaarte huve nii siseriiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil" lisas Jan Trei.