« Tagasi

Algas Õpetajate Lehe ning Eesti Linnade ja Valdade Liidu ja HTM-i koostööprojekt „Koolivõrk“.

Iga õppeaasta alguses tunneb avalikkus huvi erinevate numbrite ja faktide vastu - mitu last esimesse klassi läheb? Kui palju koole suletatakse? Aga kui palju avatakse? 
 
Koolivõrk on ühiskonna peegelpilt. Kahaneva elanikkonnaga piirkondades jääb ka õpilasi järjest vähemalt, suuremates tõmbekeskustes tuntakse õppekohtadest aga hoopis  puudust. Kooliharidusel ja  koolimajadel on oluline roll meie mälestustes. Loodame, et meie lapsed saavad igal koolipäeval uusi teadmisi aga ka kogemusi, millele nad aastaid hiljem sooja tundega tagasi vaatavad. 
 
Põhi- ja keskharidus peab olema kõigile kättesaadav ja kvaliteetne.Kooli keskkond peab vastama kaasaegsetele nõuetele ja soodustama õppimist. Tark omavalitsusjuht aga teab, et selliste tingimuste tagamiseks tuleb teha valikuid koolivõrgus-  kui palju raha on mõistlik suunata majade ülalpidamisse, kuidas investeerida mõistlikult, kuidas leida ümberkorralduse tehes võimalusi õpetajate, juhtide ja tugispetsialistide järelkasvuks jne.
 
Iga piirkonna koolivõrk on erinev ning selle kujundamisel peab lähtuma sellest, mis on parimad lahendused just kohapeal elavate inimeste jaoks. Selleks, et tutvustada, kuidas selle kahtlemata keerulise, aga põneva väljakutsega erinevates Eesti nurkades toime tullakse, hakkab järgnevatel kuudel Õpetajate Lehes ilmuma artiklisari - iga kuu viimasel reedel ilmub erineva piirkonna koolivõrgu lugu.
 
Algatuse eesmärk on motiveerida koolivõrgu teemalistele aruteludele just  linna/vallavolinikke, sest nende otsustada on, kuidas kujundada jätkusuutlik koolivõrk . Sarja kutsume ka lugema kõiki  õpetajaid, koolijuhte, lapsevanemaid, sest otsused tuleb kujundada erinevaid osapooli kaasates.
 
Tänases Õpetajate Lehest saab lugeda esimest, sissejuhatavat artiklit sellest sarjast. Loe HTMi asekantsler Robert Lippini ja Eesti Linnade ja Valdade Liidu esimehe Tiit Teriku mõtteid haridusvõrgu korrastamisest siit: https: //opleht.ee/2020/08/muudatused-on-valtimatud-miks-vajab-eesti-koolivork-kohendamist/