« Tagasi

Detsembris toimuvad selle aasta viimased keskkonnateemalised koolitused KOVidele!

Selle aasta viimased Keskkonnaameti poolt korraldatud koolitused toimuvad 2. ja 3. detsembril 2020 algusega kell 13 Teamsi keskkonnas. 
 
Kolmapäeval 2. detsembril räägitakse linnaloomadest ja võõrliikidest ja 
neljapäeval 3. detsembril jätkatakse juunikuus alguse saanud VEE teemaliste koolitustega. Sel korral siis tähelepanu all veemajanduskavad, paisutamine ning natuke tehakse juttu ka hajaasustuspiirkondade joogivee kvaliteedi ja – süsteemide uuringu kohta.
 
Koolitused salvestatakse ning on hiljem kätte saadavad SIIT.  
 
2. ja 3. detsember 2020 koolituste toimumise ajad ja teemad: 

Koolituse kuupäev ja aeg

Plaanitav koolitusteema

Sisu

Koolitaja

K 2. dets

13.00-14.00

Metsloomad linnas.

Juhised KOV-le linnaloomadega toimetamiseks.

Jan Siimson (KeA)

K 2. dets

14.00-15.00

Koostöö ja kohustused KOVidel invasiivsete võõrliikide tõrjes.

KOVide (võimalik) roll invasiivsete võõrliikide tõrjes, näiteid Viljandi LV ja Muhu VV põhjal. Mis liikidega tegeleb riik, mis inimestele kõige rohkem muret valmistavad, mis toimub Hispaania teeteoga, kust leida üldse infot võõrliikide kohta?

Eike Tammekänd (KeA)

K 2. dets

15.00-15.30

Küsimused-vastused, arutelu

Võimalik omavahel suhelda ning esinejatele küsimusi esitada.

 

N 3. dets

13.00-13.30

Veemajanduskavad.

Sissejuhatus, rakendamise eesmärk ja vajadus.

VMK meetmete rakendamine, sh tegevuskavad, kaasamine, infovahetus, andmete kogumine. KOV vastutus meetmete rakendamisel.

Milvi Aun, Elina Leiner (KeA)

N 3. dets

13.30-13.55

VMK koostamine

VMK koostamise alusdokumendid, ettevalmistava perioodi eesmärk, vajadus, sh kaasa mõtlemise/ rääkimise/ oma probleemide välja toomise olulisus.

Karl Kupits (Maves OÜ)

 

N 3. dets

13.55-14.40

Veekogumite seisundi hindamine.

 

Marge Muna, (KAUR)

14.40-14.50

Sirutuspaus

 

 

N 3. dets

14.50-15.35

Veekeskkonda mõjutavad koormusallikad. Majandusanalüüs meetmete rakendamisel, mida kuidas analüüsitakse.

Kuidas tekivad meetmed?

Mis need on, kuidas me teame millisel valgalal millised koormused esinevad, milline koormusallikas on oluline.

Karl Kupits (Maves OÜ)

N 3. dets

15.35-16.05

Paisutamine - KOV kui loa omanik.

KOV kui paisuomanik ja sellega seonduvad kohustused täna ja tulevikus: mida tähendab pais ja paisutamine, millised KOVid on loa omanikud, loaga seatavad nö igapäevased ja väiksema sagedusega tingimused, paisjärv kui reostusallikas,  paisjärv- kas ikka vajalik asi?

Elina Leiner (KeA)

16.05-16.45

Hajaasustuspiirkondade joogivee kvaliteedi ja – süsteemide uuringu tulemuste tutvustus.

Tutvustame uuringu tulemusi ja peamiselt reovee kohtkäitluse mõjust omaveevärkidele.

Vallo Kõrgmaa (EKUK)

N 3. dets

16.45-17.00

Küsimused-vastused, arutelu

Võimalik omavahel suhelda ning esinejatele küsimusi esitada.

 

 
P.S. Kellaajad ja koolituse täpne sisu võivad pisut muutuda! 
 
Koolitused toimuvad keskkonnas Microsoft Teams. Päev enne koolitust tuleb registreerunutele e-kirjaga koolituskeskkonda sisse logimiseks link ning keskkonna kasutamise juhised. Osalejatel on vaja arvutit, internetiühendust, kõlareid/kõrvaklappe ja suuliste küsimuste esitamiseks mikrofoni. 
Keskkonnaamet soovitab tekkinud küsimused panna kirja juba registreerumisvormi täites, samuti saab koolituse käigus nii suuliselt kui kirjalikult küsimusi esitada. 
Taaskord on Keskkonnaamet koolituste lõpuossa lisanud aja omavaheliseks mõttevahetuseks ning hea, kui kõik kripeldavad küsimused või küsimärke tekitavad teemad saavad juba koolitusel vastuse. 
Koolitus on tasuta. 
 
Koolitusele palutakse registreeruda hiljemalt 1. detsembril kella 11-ks SIIN