« Tagasi

Eesti Linnade ja Valdade Liidu 23. nädala kokkuvõte

Head kolleegid! 

On taas aeg võtta kokku büroo selle nädala tegemised. 

Esmaspäeval (07.06) kohtus liidu haridus- ja noorsoonõunik Hille Ilves Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Haridus- ja Noorteameti esindajatega, et arutada edasisi koostöövorme. Samuti osales Hille Minuomavalitsus.ee töörühmas, kus oli arutelu all noorsootöö valdkond.  

Liidu keskkonnanõunik Reigo Lehtla ja esindaja Brüsselis Tiiu Madal osalesid Euroopa Kohalike- ja Piirkondlike Omavalitsuste Nõukogu (CEMR) kliima ja energia töörühma koosolekul, kus arutati CEMRi seisukohta selle aasta novembris Glasgow´s toimuva ÜRO kliimakonverentsi COP26 teemal. Koosolekul tegi ettekande Reigo Lehtla. 

Tiiu Madal jälgis Euroopa Regioonide Komitee keskkonna, kliimamuutuste ja energeetika komisjoni (ENVE) koosolekut.  
 

Teisipäev (08.06) algas hübriidina nii veebis kui Valgas ligipääsetavuse koolituspäevaga Lõuna-Eesti KOVidele ja teistele huvilistele sealtkandist. Liidu büroost jälgis EPIKoda koolituspäeva sotsiaalvaldkonna nõunik Mailiis Kaljula.

Mailiis osales ka võlanõustamise täiendkoolituse õppekava koostamise töörühma koosolekul.

Toimus omavalitsuste, ministeeriumi riigikoolide osakonna ning haridusühenduste- ja liitude kohtumine Opiqu ja Foxcademy juhtidega, kus arutati võimalikke lahendusi tekkinud probleemile, kus sügisest peavad omavalitsused hakkama maksma digiõpikute kasutamise eest märkimisväärselt kõrget hinda ning mis pole paljudele omavalitsustele kahjuks jõukohane. Seekord veel lahenduseni ei jõutud, aruteluga jätkatakse. Liidu büroost olid esindatud arendusjuht Ott Kasuri ja haridus- ja noorsoonõunik Hille Ilves

Hille kohtus ka Lüganuse valla esindajatega, et arutada kaasava hariduse meetme taotluse koostamist ning esitamist. 

Liidu esimees Tiit Terik, tegevdirektor Veikko Luhalaid, asedirektor Jan Trei ning nõunikud Sirje Ludvig ja Liis Epro arutasid Linnade ja Valdade Päeva ettevalmistuse organisatoorseiseid küsimusi ja töötoa teemasid. 

Teisipäeval toimus liidu juhatuse koosolek (vaata päevakorda ja ettekandeid SIIT) ning volikogu koosolek (vaata päevakorda ja ettekandeid SIIT).  
 

Kolmapäeval (09.06) toimus Kutsehariduse nõukoja koosolek, millest võttis osa arendusjuht Ott Kasuri. Arutamisele tulid ühtse keskhariduse tulevik; kutsehariduse rahastamine ning rahastatavate koolituskohtade jaotus. Ott osales ka alushariduse seaduse paranduste väikese töögrupi viiendal eelkoosolekul.

Haridus- ja noorsoonõunik Hille Ilves osales haridusvaldkonna koosolekul Briti suursaatkonna esindajatega. Samuti arutas Hille kolleegidega Haridus- ja Teadusministeeriumist ning Haridus- ja Noorteametist KOV haridusjuhtide suveseminari teemadel.  

Asedirektor Jan Trei ja nõunik Reigo Lehtla osalesid virtuaalsel infopäeval toidujäätmete tekke vältimise ja toiduannetamise edendamise teemadel. Teemadeks olid uuringu tutvustamine kogu Eesti toidutarneahelas 2020. aastal tekkinud toidujäätmete ja toidukadude kohta; toidujäätmete tekke vältimise kava 2021. aasta ülevaade; avaliku sektori innovatsiooniprogramm ja tegevused toiduraiskamise vähendamiseks kodumajapidamistes. Samuti tegevused ja uued algatused COVID-19 ajal ja järel toiduraiskamise vähendamiseks.

Sotsiaalvaldkonna nõunik Mailiis Kaljula võttis osa Heaolu Arengukava koosolekust, kus olid teemaks võlanõustamisteenuse osutamisega seotud probleemid. 

Arendusjuht Ott Kasuri ja keskkonnanõunik Reigo Lehtla jälgisid KOVide keskkonnateemade ümarlauda. 

Asedirektor Jan Trei ja nõunik Kalle Toomet osalesid Ehituse pika vaate ja selle tegevusi tutvustaval seminaril. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumil valmis heas koostöös Eesti Linnade ja Valdade Liidu, era- ja avaliku sektoriga „Ehituse pikk vaade 2035" ehk visioon ja tegevusplaan sellest, kuidas Eesti ehitusvaldkonda järgmise 14 aasta jooksul edasi arendada. Pikka vaadet tutvustasid Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Rahandusministeeriumi, Digitaalehituse Klastri ja Eesti Ehitusettevõtjate Liidu esindajad. Toimus ka majandus- ja taristuminister Taavi Aasa ja sektori osapoolte vaheline dokumendi pidulik allkirjastamine. 

Kolmapäeval toimus ka Euroopa Liidu poliitika prioriteetide arutelu Riigikantseleiga, kus liitu esindasid asedirektor Jan Trei,finantsnõunik Toomas Johanson ja keskkonnanõunik Reigo Lehtla. Riigikantselei Euroopa Liidu sekretariaat on koostamas uut Eesti EL poliitika prioriteetide dokumenti 2022-2023, mis on plaanis valitsuses heaks kiita aasta lõpus. Koosolekul tutvustasid liidu esindajad mõtteid ja ettepanekuid, millele Eesti EL poliitika peaks järgmisel paaril aastal fookuse seadma ja millisena näeme oma valdkonna suundumusi ELis.

Nõunik Kädi Koppe osales Rahvaraamatukogude Nõukogu koosolekul.

Linnade ja Valdade Päevade korraldusmeeskond kohtus ka Lauluväljaku esindajatega seoses LVP 2021 toimumisega 17. ja 18. augustil Tallinna Lauluväljakul. 

Kolmapäeval kohtus tegevdirektor Veikko Luhalaid keskkonnaministri, RMK esindaja ja kodanikuühenduste liikmetega. Teemaks olukord metsamajandamisega Eestis.
 

Neljapäeval (10.06) jälgisid arendusjuht Ott Kasuri , nõunikud Reigo Lehtla, Kalle Toomet ja Toomas Johanson ja liidu esindaja Brüsselis Tiiu Madal Arenguseire Keskuse V aastakonverentsi „Teistmoodi tulevik". Seekordne konverents keskendus riigi muutuvale rollile. Viimase paari aastaga on digi- ja rohepöörde kujundid avalikus arutelus igapäevaseks saanud, jättes mulje, et töö käib ja varsti olemegi kohal. Tegelikult on väljakutsed äärmiselt tõsised. Transpordis peame 2035. aastaks CO₂ emissiooni 28% võrra vähendama, samal ajal kui seni on transpordisektori kasvuhoonegaaside heide igal aastal hoopis suurenenud. Koroonakriis rõhutas vajadust tervisepöörde järele – mõõdukalt parem rahvatervis suudaks SKP-le lisada kümnendiku ja oluliselt säästa defitsiidi poole tüürivat haigekassa ravieelarvet. Tiksuv pomm on pikaajalise hoolduse valdkond, arvestades rahvastiku vananemist ja keskmisele elueale lisanduvaid eluaastaid, mida kahjuks elatakse valdavalt haigena. Ilma ühiskondlike muutusteta neid pöördeid ära ei tee. Juba kõnekujund „pööre" tähendab millegi varasemaga võrreldes põhimõtteliselt teisiti tegemist. Kuidas jõuda pöördeid toetavate hoiakuteni ning milline peaks olema ettevõtete ja inimeste vastutus keskkonna, tervise ja pensioni eest tulevikuühiskonnas? Mida riik peaks senisega võrreldes teisiti tegema? Seda kõike konverentsil ka arutati. 

Nõunik Kädi Koppe võttis osa Kultuuriministeeriumi infotunnist.

Liidu esindaja Brüsselis Tiiu Madal ja IKT kompetentsikeskuse nõunik Kaimo Käärmann-Liive osalesid Euroopa Kohalike- ja Piirkondlike Omavalitsuste Nõukogu (CEMR) digitöörühma koosolekul, kus valmistati ette CEMR-i seisukohta Euroopa Komisjoni algatuse ‘Euroopa digikümnend: 2030. aasta digieesmärgid' kohta. Koosolekul tegi ettekande  ka Kaimo Käärmann-Liive. Vt rohkem SIIT.

Liidu juhatuse esimees Tiit Terik, tegevdirektor Veikko Luhalaid ja asedirektor Jan Trei alustasid oma teist ringreisi sel hooajal mööda Eesti linnasid ja valdasid, et kuulata liidu liikmete murekohti ja arutada koostöökohti liidu liikmetega. Neljapäeval alustati kohtumistega Raplamaal. Fotogaleriid kohtumisest võib näha liidu Facebooki lehel 
 

Sotsiaalvaldkonna nõunik Mailiis Kaljula ja asedirektor Jan Trei mõtlesid reedel (11.06.2021) kaasa laste ja perede heaolu teemadel HEAOLU laste- ja perepoliitika töörühma virtuaalsel kohtumisel. Kohtumise eesmärk oli koguda sisendit Heaolu 2023-2030 arengukavasse, mis hakkab asendama senist Laste ja perede arengukava. Kohtumisel soovis sotsiaalministeerium arutada valdkonna lahendamist vajavate probleemide ja võimalike lahenduste üle. 

Eesti Haridusfoorum tähistas oma 25. juubelit suurfoorumiga. Juubelifoorumil meenutati EHF ajalugu (Reet Laja, Olav Aarna ja Ene-Silvia Sarv, Raivo Juurak), kuulati haridusministri Liina Kersna ettekannet Eesti hariduse hetkeseisust ja kriisijärgsest arengust ning EHF juhatuse ettekannet koroonakriisi õppetundidest Eesti hariduse arenguvisooni 2035 ellurakendamise vaatevinklist (Krista Loogma, Marju Lauristin). Päev jätkus paneeldiskussioonidega hariduse sõlmprobleemide üle. Suurfoorumil osales ka liidu arendusjuht Ott Kasuri.

Ott osales ka kohtumisel arhitektuurimälestiste omanike esindusorganisatsioonidega Keila-Joa lossis.

Nõunik Kalle Toomet võttis Aasta Küla hindamiskomisjoni liikmena osa viimaste külade ülevaatusringreisist Tartumaal Kirepa külas, Valgamaal Hargla külas ja Pärnumaal Kablis. 

Reedel jätkus liidu esimehe Tiit Teriku, tegevdirektori Veikko Luhalaidi ja asedirektori Jan Trei ringreis, kohtuti omavalitsusjuhtidega Muhu, Saaremaa ja Hiiumaa valdades.

12.06.2021
Foto: ELVL delegatsiooni visiit Hiiumaa vallas