« Tagasi

Eesti Linnade ja Valdade Liidu 40. nädala kokkuvõte

Head kolleegid!

Taaskord on üks töönädal jõudnud lõpule ning aeg kokkuvõteteks.

Ka see nädal on bürootöötajatel möödunud eriti kiire töötähe all ning tegemisi-toimetamisi on olnud väga palju. Mõned tegemised toon ka sel nädalal välja.

Esmaspäeval olime esindatud Maaelu Arengukava juhtkogu koosolekul. Toimus ka kohalike omavalitsuste haridusjuhtide õppepäevade kohtumine ning huvihariduse ümarlaud.

Teisipäeval ning kolmapäeval toimus kohaliku omavalitsuse juhtide arenguprogramm sotsiaal-, haridus- ja noortevaldkonna abilinnapeadele ja -vallavanematele.
Teisipäeval olime esindatud ka mitme komisjoni istungil Riigikogus. Koos keskkonnanõunikuga osalesin RIigikogu keskkonnakomisjonis, kus arutati kollektiivset pöördumist uute karjääride avamise kohta. Pöördumise algatajad on teinud ettepaneku keelata keskkonnaloa väljastamine uute karjääride avamiseks ja olemasolevate karjääride piiride nihkumiseks eluhoonetele lähemale kui kaks kilomeetrit. Istungile olid kutsutud pöördumise algataja esindaja, Eesti Linnade ja Valdade Liidu, Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning Keskkonnaministeeriumi esindajad.

RIigikogu sotsiaalkomisjoni istungil arutati rahva tervise arengukava, ka seal oli Liit esindatud. Suunad, kuhupoole arengukavaga kiigatakse, on mitmekesised: inimkeskne tervishoid, tervis igas poliitikas, tervist toetavad valikud ja tervislik elukeskkond. "Arengukavas tuuakse probleemina välja tööjõu nappust tervisesektoris. Puudustele näiteks perearstinduses on kohalikud omavalitsused ka korduvalt tähelepanu pööranud. Eelkõige on see tuntav maa- ja hajaasustatud piirkondades," kommenteeris arengukava meie sotsiaalvaldkonna nõunik.
Olime teisipäeval esindatud ka juhtumikorralduse mudeli juhtrühma koosolekul ning ringmajanduse KUIDAS? sessioonil.

Kolmapäeval toimus veebi kaudu mitmeid Euroopa Kohalike- ja Piirkondlike Omavalitsuste Nõukogu sessioone, millel osalesid ka meie Euroopa institutsioonidega tegelevad kolleegid. Kogusime tarkust infoseminaril „Euroopa roheline kokkulepe – mida see KOVidele tähendab?" ning osalesime kuulajana ka õpetaja töötasu alammäära läbirääkimistel.
Kolmapäeval toimus ka õpetajate järelkasvu teemaline töörühm.

Kolmapäeval osalesin koos kultuuri- ja spordinõunikuga Baltimaade Kultuurikeskuste konverentsil "Kuhu liigud, rahvamaja?", mille korraldajaks oli Eesti Rahvamajade Ühing. Vestlusringi moderaatorina võtsin osa paneelist "Kelle peal on kultuuritekk KOV kultuurikorralduses?". Tänan korraldajaid Rahvamajade Ühingust, Haapsalu Kultuurikeskuse pere ja loomulikult meie kultuurikorraldajaid omavalitsustest! Oli väga huvitav ja kaasahaarav päev täis olulisi ja põletavaid teemasid omavalitsuste kultuurikorralduses.

Kolmapäevast reedeni toimusid sotsiaalministeeriumi poolt korraldatud kõrgetasemelised V Kõrgemad Sotsiaalkaitse kursused, kus osales liidu asedirektor Jan Trei.
Kursuse avas president Kersti Kaljulaid, kes rääkis kriisi õppetundidest presidendi pilgu läbi. Kursusel osalesid ministeeriumite ja riigiametite juhtkonnad. Samuti oli kutsutud kohalike omavalitsuste juhid.  Selle aastal kursuse läbiv teema oli ühiskonna õppetunnid ja väljakutsed COVID-19 viiruse leviku tõkestamisel. „Arutlesime edasiste sammude üle tervishoiu ja sotsiaalkaitse valdkonnas ning tegevusi riigi ja omavalitsuse tasandil seoses COVID-19 viiruse leviku tõkestamisel," ütles Trei.


Neljapäeval ning reedel oli meie haridus- ja noorsoonõunik Rakveres, kus toimus pilootprojekti seminar, milles osalesid mentorid, eksperdid ning kohalikud omavalitsused.

Sel päeval toimus Tallinnas teede analüüsi hanke koosolek, ning väljaande "Sotsiaaltöö" kolleegiumi koosolek.

Sel neljapäeval tähistasime Eestis omavalitsuspäeva. Palju õnne veelkord, head omavalitsustöötajad ja edu meie omavalitsustele!

Raasiku vallamajas toimus omavalitsuspäevale pühendatud foorum „Kohalik omavalitsus ja haridus koostöös", kus tegin lühiettekande riigieelarvestrateegia läbirääkimistest. Suur tänu korraldajatele Sulev Läänele ja Andre Sepale.

Koos kultuuri- ja spordinõunikuga osalesime kolmapäeval ka Kultuuriministeeriumis Muinsuskaitse Nõukogu koosolekul.

Täna so reedel oleme esindatud Rahandusministeeriumi Regionaalhalduse osakonna seminaril  KOV arendusjuhtidele.

Selle nädalaga jõudis lõpule ka Valitsuskomisjoni ja ELVLi esindajate 2021 riigieelarve ja 2021-2024 riigi eelarvestrateegia läbirääkimised. Lõpp-protokollid ja kokkuvõtted leiab SIIT. (https://www.elvl.ee/2021-labiraakimised)

Siinjuures tahan tänada meie liidu läbirääkimiste töörühmade juhte ja liikmeid. Kindlasti büroost Jan Treid ja Toomas Johansoni, kelle õlul suures osas see koordineerimiseraskus oli. Ja loomulikult kolleege Rahandusministeeriumist. Suur aitäh!

Ilusat nädalavahetust!
Veikko Luhalaid
ELVL tegevdirektor