« Tagasi

Eesti Linnade ja Valdade Liidu 42. nädala kokkuvõte

Head kolleegid!
Aasta 42. nädal on märkamatult jõudnud oma lõpu poole ning aeg nädala kokkuvõtteks.

Esmaspäeval osales liidu asedirektor V Omavalitsuspäeva programmikomitee koosolekul Riigikogus, kus otsustati, et osalejate ja rahva tervise huvides jäetakse ära 21.-23. oktoobrini planeeritud sündmus Muhus ja Saaremaa vallas. Otsus loomulikult kurvastab kõiki, ent on siiski antud olukorras mõistetav. Loodan kõigi kolleegidega kohtuda samal üritusel juba järgmisel aastal!

Haridus-ja noorsoonõunik Hille Ilves ja arendusjuht Ott Kasuri osalesid ka koolivõrgu auditi eelselgituse koosolekul. Haridusnõunik võttis osa õpetaja kutsekomisjoni koosolekust.
Osalesin koos asedirektor Jan Treiga Rahandusministeeriumi ja ELVLi igakuisel infovahetuskoosolekul.
Büroos toimus ka e-veoselehe arutelu koosolek. Juba maikuus allkirjastas liit veel 7 osapoolega koostöömemorandumi, mille aluseks on ühiselt leitud järeldus, et välistamaks sõidukite täismasside ületamise ja täismassidest kinnipidamist, on puisteainete veo tarneahel täna ebapiisavalt jälgitav reaalajas. Üks võimalus seda lahendamaks on digitaalse tarneahela kasutuse loomine ehk e-veoselehe kasutusele võtmine.

Teisipäeval toimus EOK taristukomisjon ning Rahvaraamatukogude Nõukogu koosolek, millest võttis osa meie poolt liidu kultuurinõunik Kädi Koppe. Asedirektor ja arendusjuht osalesid ÜPP strateegiakava 2021-2027 juhtkomisjoni 3. istungist. Sotsiaalnõunik Mailiis Kaljula osales erivajadustega laste tugisüsteemi arutelul.

Nädala alguses toimus ka Greenest Summit 2020, kus põnevaid ettekandeid kuulas meie keskkonnanõunik Reigo Lehtla.

Kolmapäev tõi meieni noorsootöö kutsekomisjoni e-koosoleku ning arutelu Eestisse tagasipöördunutele kohanemist toetavate tegevuste kohta. Toimus ka töö-, sotsiaal- ja tervise töörühm, kus vaadati läbi olulisemad teemad, millele keskenduda 2022. aasta eelarve läbirääkimistel. Arutleti ka pere tugiteenuste teenuse korraldamisest. 
Kolmapäeval osalesin koos ministeeriumite esindajatega Eesti Punase Risti poolt kokku kutsutud ümarlaual. Arutelu all olid Eesti Punase Risti organisatsiooni arengud, senised koostööprojektid ning ka võimalikud tulevased projektid, mida oleks hõlpsam kõik üheskoos ette võtta.

Kolmpäevast tuleks kindlasti välja tuua Muinsuskaitse aastapreemiate jagamise, kus oli nominentide hulgas suur rõõm näha mitmeid omavalitsusi! Kasutaksin siinkohal võimalust ja tooksin välja meie liikmed, kelle ettevõtmised pälvisid ka nominatsioonid:
HÄSTI RESTAUREERITUD MÄLESTIS
- Aegviidu jaama depoo (omanik Anija Vallavalitsus)
- Anija mõis (omanik Anija Vallavalitsus)
HÄSTI TAASTATUD HOONE MUINSUSKAITSEALAL VÕI KAITSEVÖÖNDIS
- Vabaduse 12, Võru koolimaja taastamine (omanik Võru Linnavalitsus)
UUSEHITIS AJALOOLISES KESKKONNAS
- Pika tänava uuendamine, Rakvere (Rakvere Linnavalitsus)
- Elva keskväljak (Elva Vallavalitsus)
- Rakvere vallimägi (Rakvere linnavalitsus)
AASTA LEID
- Sillamäe kalmistuleid (Sillamäe Linnavalitsus)
AASTA TEGU
Kuperjanovi 12, Valga restaureerimine üürimajaks (Valga Vallavalitsus)
Palju õnne kõigile nominentidele ja laureaatidele!

Neljapäeva hommikul osales asedirektor Jan Trei perelepituse töörühmas ning toimus ka terviseedenduse juhtrühma koosolek. Peeti ka sotsiaalse mõju teemalist arutelu LHV-s. Meie haridus- ja noorsoonõunik ja arendusjuht osalesid Riigikogu kultuurikomisjoni istungil, kus oli aruteluteemaks õpetajate järelkasv. Rohkem sel teemal saab lugeda SIIT. ( https://www.elvl.ee/et/uudised/-/asset_publisher/IPalTPb16SwE/content/id/29098530?redirect=https%3A%2F%2Fwww.elvl.ee )

Kolmapäeval ja neljapäeval toimus ka haridusvaldkonna arenguprogramm „Pluss".

Reede hommikul toimus alatöörühm, mille teemaks oli integreeritud ja KOVi ülesed mudelid suuremat tuge vajavatele lastele. Reedel peeti ka Maal elamise päeva toimkonnaliikmete lõpu seminari. Toimus suure osalejate arvuga veebiarutelu VOLISe teemadel, kus osalesid paljud linna- ja vallasekretärid. Henri Pook tutvustas linna- ja vallasekretäridele ja teistele asjast huvitatutele kohalikes omavalitsustes VOLISe hetkeolukorrast ning tulevikuvaadetest. Büroo poolt osales arutelul ka õigusnõunik Tiina Üksvärav.

Selle nädala esimeses pooles peeti ka Regioonide Komitee täiskogu 140. istungjärku, kus Brüsselis oli kohapeal Eesti delegatsiooni juht Mihkel Juhkami. Ülejäänud delegatsiooni põhiliikmed osalesid täiskogul veebi teel. Meie delegaatide töö sujuvuse eest vastutab delegatsiooni koordinaator Marliis Rettau. Täiskogu nädalat alustati leinaseisakuga varalahkunud kolleegi Mikk Pikkmetsa mälestuseks. Samuti oli kõigil Komitee liikmetel võimalus nädala jooksul enda mõtted ja kaastundeavaldused kirja panna raamatusse. Täiskogu teemadest on nädala jooksul ülevaate teinud liidu Brüsseli esindaja Tiiu Madal, kokkuvõte loetav SIIN. ( https://www.elvl.ee/et/uudised/-/asset_publisher/IPalTPb16SwE/content/id/29095431?redirect=https%3A%2F%2Fwww.elvl.ee )

Soovin kõigile kaunist nädalavahetust ning püsigem terved!
Veikko Luhalaid
ELVL tegevdirektor