« Tagasi

Eesti Linnade ja Valdade Liidu pöördumine Vabariigi peaministri poole

20.oktoobril toimunud Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuse koosolekul oli üheks päevakorrapunktiks "Rahvahääletuse korraldamisest valimispäeval". Eesti Linnade ja Valdade Liit on selgelt arvamusel, et sellise emotsionaalse ning ühiskonda polariseeriva küsimuse arutelu peab olema lahus kohalike omavalitsuste valimise perioodist. Liidu juhatuse esimees Tiit Terik saatis liidu nimel vastavasisulise pöördumise ka Vabariigi peaministrile. Allpool avaldame pöördumise täismahus. 

 

 
Vabariigi Valitsus 
 
Pöördumine 
 
                                                                                                                            21.10.2020 nr 1-7/342 
Austatud peaminister Jüri Ratas 
 
 
Järgmise aasta sügisel valivad Eestimaa elanikud oma kodulinnade ja -valdade volikogude liikmeid. Sellele eelneb demokraatlikus ühiskonnas loomuliku protsessina kampaania ja debatt poliitiliste valikute üle. 
 
Jälgides ühiskonnas toimuvaid arenguid teeb meile muret koalitsioonilepingus märgitud soov viia 2021. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste ajal läbi muu riigielu küsimusena rahvahääletus ettepaneku kohta täiendada põhiseadust määratledes abielu mehe ja naise vahelise liiduna. 
 
Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatus arutas seda küsimust oma koosolekul ning leiab, et rahvahääletuse korraldamine kohalike valimistega samal ajal kahjustab selgelt debatti kohaliku elu puudutavate oluliste teemade üle. 
 
Samasooliste abielu üle otsustamine ei kuulu kohalike omavalitsuste pädevusse, mistõttu ei sobi vastavad väitlused ka kohalike valimiste kampaania osaks. Oleme selgelt arvamusel, et sellise emotsionaalse ning ühiskonda polariseeriva küsimuse arutelu peab olema lahus kohalike omavalitsuste valimise perioodist. Taolise rahvahääletuse korraldamine koos kohalike valimistega tekitab paratamatult segadust ning viib põhifookuse kõrvale teemadelt, mis puudutavad meie omavalitsustes pakutavaid teenuseid ning linnade ja valdade arengut. 
 
Eesti Linnade ja Valdade Liit peab oluliseks, et Vabariigi Valitsus arvestaks omavalitsuste sooviga ning vajadusel korraldaks rahvahääletuse kohalike omavalitsuste volikogude valimistest võimalikult eraldi. 
 
 
Austusega 
 
/allkirjastatud digitaalselt/ 
 
Tiit Terik 
juhatuse esimees