« Tagasi

Eesti Linnade ja Valdade Liidu volikogu kinnitas CLRAE Eesti delegatsiooni liikmete kandidatuuri

10. novembril toimunud ELVLi volikogu koosolekul kinnitati kandidaadid Euroopa Nõukogu Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Kongressi Eesti delegatsiooni mandaadiperioodiks 2021-2026. Praeguste esindajate mandaat lõpeb 22. märtsil 2021.
 
Kandideerimine toimus 26. oktoobrist 6. novembrini ning Eesti Linnade ja Valdade Liidule laekus 10 sooviavaldust. Liidu juhatus tegi volikogule oma ettepaneku isikute osas ning volikogu kinnitas kandidaatideks delegatsiooni põhiliikme kohale:
 
Mihkel Juhkami, volikogu esimees, Rakvere linn;
Andrei Novikov, abilinnapea, Tallinna linn;
Annika Vaikla, abivallavanem, Viimsi vald.
 
Asendusliikme kohale:
Uno Silberg, volikogu esimees, Kose vald;
Ott Kasuri, volikogu liige, Harku vald;
Varje Tipp, abilinnapea, Pärnu linn.
 
 
Kandidaadid edastatakse riigihalduse ministrile, kes edastab kandidaadid kinnitamiseks Kongressile. Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe (CLRAE) on Euroopa Nõukogu organ, mis esindab Euroopa Nõukogu riikide (47) kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusorganeid. Kongressi põhiliseks ülesandeks on Euroopa kohaliku omavalitsuse harta üle järelevalve teostamine ning kohalike ja piirkondlike omavalitsuste volikogude valimise vaatlemine Euroopa Nõukogu liikmesriikides.