« Tagasi

Eesti Linnade ja Valdade Liidu volikogu kinnitas ettepanekud riigieelarve 2021.a läbirääkimisteks

 

Pressiteade
14.november 2019

Teisipäeval, 12.novembril kogunes Tartu Raekojas Eesti Linnade ja Valdade Liidu volikogu, kes kinnitas ühehäälselt liidu ettepanekud 2021.a riigieelarve läbirääkimisteks. Ettepanekutest üks olulisem on kohalike omavalitsuste tulubaasi suurendamine, et tagada elanikele kvaliteetsemaid võimalusi ja teenuseid.

Omavalitsusliidu üheks ettepanekuks on kaasajastada ka kohalike maksude süsteemi, et laiendada omavalitsuste võimalusi tulu kogumiseks. Eesti Linnade ja Valdade Liit teeb ettepaneku täiendada kohalike maksude loetelu (nt turismimaks).

Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuse esimehe Tiit Teriku sõnul on eelarve läbirääkimistel oluline esindada kõigi liidu liikmete huve. „ Volikogu poolt kinnitatud ettepanekutest leiab ka konkreetsemalt väikesaartele suunatud toetusmeetme välja töötamise ettepaneku, mille alusel riik toetaks sealseid omavalitsusi suuremahuliste objektide ehitamisel, et säilitada väikesaartel püsisasustus ning arengusuutlikus" tõi Terik välja.

„2021.a riigieelarve läbirääkimistel on kahtlemata oluline pöörata sarnaselt varasematele aastatele tähelepanu ka kohalike teede rahastusmudeli teemale" ütles Eesti Linnade ja Valdade Liidu asedirektor Jan Trei. „Kohalikele teedele hetkel riigieelarvest eraldatav rahastus ei ole piisav, et omavalitsustel oleks võimalik teid piisavalt ja kvaliteetselt hooldada ning parandada. Omavalitsustele teede hooldamiseks eraldatav eelarve on olnud viimased kaheksa aastat 29 miljonit. Tegelik rahavajadus vajadus oleks 50 miljonit. Kohalike teede olukord vajaks aga jõudsalt parandamist, samuti kruusateede olukord.".  lisas Trei.

 „Senini kohalike teede hoiuks eraldatavate vahendite maht ei ole piisav ning on võrreldes riigi teedele eraldatavate vahendite mahuga ebaõiglane. Kohalikud teed moodustavad Eesti teedest 40,6 protsenti. Kriisieelsel 2008. aastal eraldati kohalike teede hoiuks riigieelarvest 40 456 074 eurot, mida järgnevatel aastatel oluliselt vähendati. Taotlesime riigieelarve läbirääkimistel teehoiuks eraldatavate vahendite taseme taastamist ja 2020. aastal selle suurendamist," ütles Jan Trei. Teehoiu eelarve suurendamise juurde tullakse tagasi järgmisel kevadel eelarvestrateegia arutelude raames.

Läbirääkimised on toimunud aastast 1994. Läbirääkimiste poolteks on Vabariigi Valitsus ja Eesti Linnade ja Valdade Liit.

Ettepanekud on leitavad meie kodulehelt: https://www.elvl.ee/2021_labiraakimised_ettepanekud

2021.a riigieelarve läbirääkimiste kogu info on leitav: https://www.elvl.ee/2021-labiraakimised

Eesti Linnade ja Valdade Liit on üleriigiline omavalitsusliit, mille liikmeteks on 2019. aasta seisuga 77 omavalitsust. Liidu eesmärgiks on esindada ja kaitsta liikmete huve nii riigisisesel kui ka maailma tasandil. Liidu tegevusvaldkond hõlmab kogu kohaliku omavalitsuste korraldust, alates eelarvetest ja lõpetades välissuhtlusega.