« Tagasi

Eesti Linnade ja Valdade Liit kutsub omavalitsuspäeval rohkem hindama oma kodulinna või - valda

Foto: Visit Estonia

1. oktoobril tähistatakse Eestis omavalitsuspäeva. Omavalitsuspäeva riikliku tähtpäevana tähistamine annab võimaluse väärtustada kõiki kohalikke omavalitsusi, mis valitsemistasandina seisab kõige lähemal inimesele ning mille otsused mõjutavad kõige otsesemalt kohalike inimeste elu.

Linnadele ja valdadele saadetud tervituses toonitab Linnade ja Valdade Liidu esimees Tiit Terik, et kohalik omavalitsus on Eesti riigi üks põhialuseid, ilma selleta meie riik ei toimiks. „On meeldiv, et eelmisel aastal võttis Riigikogu vastu otsuse, mille kohaselt hakati 1. oktoobrit tähistama omavalitsuspäevana, et pöörata rohkem tähelepanu linnade ja valdade rollile ühiskonnas ja väärtustada seda tööd, mida kohalikud omavalitsused teevad.  Igapäevased teemad, mured ja rõõmud, millega tegeleda tuleb, ei küsi omavalitsuse suurust. Olgu tegu suure keskuse või väiksema vallaga, inimestele on omavalitsus ikka kõige lähemal, " sõnas Terik.

"Omavalituste paremaks toimimiseks soovivad linnad ja vallad saada suuremat otsustusõigust kohalike maksude üle. Omavalitsuse finantsautonoomia suurendamine on teema, mille osas liidul  riigiga läbirääkimised jätkuvad," lisas Tiit Terik.

ELVL asedirektor Jan Trei sõnul on oluline, et kohalikel omavalitsustel oleks suurem võimalus  kasutada riigilt saadud raha just nende probleemide lahendamiseks, mis kohapeal kõige suuremat tähelepanu vajavad. "Meie soov on, et riik usaldaks omavalitsusi võimalikult palju kohalike probleemide lahendamisel. Hea meel on tõdeda, et omavalitsuspäev riikliku tähtpäevana väärtustab omavalitsuste tööd kohaliku elu edendmisel," ütles Trei.