« Tagasi

Eesti Linnade ja Valdade Liit kuulutas välja KOV IKT kompetentsikeskuse haldus- ja teenusmudeli analüüsi hanke

Eesti Linnade ja Valdade Liit avalikustas hanke analüüsi tellimiseks, mis annab vastuse, milliseid teenuseid kohalike omavalitsuste (KOV-ide) ühine kompetentsikeskus pakuks ning milline peaks olema sobiv teenuse osutamise mudel.

,,Eesti Linnade ja Valdade Liit (ELVL) koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Rahandusministeeriumiga tellib KOV IKT koordineerimise haldus-ja teenusmudeli analüüsi, mis peab meile andma vastuse, kuidas on kõige otstarbekam korraldada liidu KOV IKT kompetentsikeskuse poolt omavalitsuste ja keskvalitsuse jaoks vajalikke IKT ühistegevusi. Samuti peaks analüüs andma vastuse, milliseid IT valdkonna teenuseid KOVide ühine kompetentsikeskus tulevikus pakub, milline on selle asutuse organisatoorne korraldus ning jätkusuutlik finantsmudel," ütles liidu asedirektor Jan Trei. Trei lisas, et analüüsi koostamisel tuleb eelkõige lähtuda sellest, kuidas muuta teenused paremaks, näiteks tagada kättesaadavus, paindlikkus ja parem vastavus omavalitsuste vajadustele ning kasutada ära võimalused, mis kaasnevad ülesande keskusele korraldamiseks andmisega.

Majandus- ja Kommunikatsiooniminiseeriumi digiarengu asekantsler Siim Sikkut rõhutas, et analüüs on riigi vaates olulise kaaluga. „Digiriigi arengus on KOV-ide koostöö ja kompetentsikeskuse arendamine möödapääsmatu suund. Meil pole ei rahaliselt ega spetsialistide saadavuse tõttu mingit võimalust igas omavalitsuses omaette heal tasemel IT-üksust hoida ja digiteenuseid arendada, samas inimesed ootavad ühtlaselt head digiriigi kogemust kõikjal. 2030 digiühiskonna arengukavas oleme just seepärast KOV-ide tasandi IT-korralduse reformi ühe tegevussuunana välja toonud ja antud analüüs peaks andma vastused, kuidas seda reformi parimal moel teha – oleme valmis riigi poolt ka investeerima kompetentsikeskuse väljaarendamiseks, kui selle tulemusel paari aasta pärast on asi kestlikuna toimiv ja KOV-ide enda ülalhoidmisel," lisas Sikkut.

Täna on ELVL infosüsteemide KOVTP, KOVMEN, VOLIS, Anna Teada koodi omanik. Tegeletakse nimetatud infosüsteemide töös hoidmisega ning nendesse väikearenduste tellimisega. „Keskus" on partneriks riigile, et riigipoolsete arenduste puhul läbi rääkida KOV huvid.

Analüüs peaks valmima novembrikuuks. Hanget rahastatakse Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi riigieelarvelistest vahenditest.
Link hanketeatele: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/3201032/notices/notice/2404382/general-info

24.05.2021
Foto: Pexels