« Tagasi

Haridusjuhtide õppepäevad 06.-07.novembril Elvas ja Tartus

Kohalike omavalitsuste haridusjuhtide õppepäevad toimuvad sel aastal 6.-7.novembril Elvas ja Tartus.

Radikaliseerumise varajase märkamise olulisus ja võrgustikutöö kohalikus omavalitsuses, haridusjuhtide toetamine ja arendamine, hariduse strateegiline planeerimine ja ellurakendamine KOVi ja riigi koostöös on mõned märksõnad ja teemad, mida üheskoos arutatakse ja mõtteid vahetatakse. 

Haridusjuhtide õppepäevadele on hetkel registreerunud 78 haridustöötajat üle Eesti.

 

AEG: 06. - 07. novembril 2019

KOHT: Elvas ja Tartus

KAVA

kolmapäeval, 6.novembril ELVAS

10.30 -11.00  Saabumine, registreerumine ja tervituskohv

                      Elva Kultuurikeskus, Kesk 30, Elva

Päevajuht: Mare Tamm, Elva haridus- ja kultuuriosakonna juhataja

11.05 -11.10  Õppepäevade sissejuhatus

                       Hille Ilves, ELVL nõunik                                                      

11.10 -12.40  Radikaliseerumise varajane märkamine ja võrgustikutöö     

                      kohalikus omavalitsuses                                                 

                      Pärtel Preinvalts, PPA  vanemkorrakaitseametnik

                      Kairi Ränk, PPA Arendusosakond,             

                      ennetuse ja süüteomenetluse büroo   

12.40 -13.00  Elva valla soovitused KOV haridusjuhtidele     

                      Marika Saar, Elva abivallavanem

13.00 - 13.45 LÕUNA                                                                    

13.45 -14.25 Haridusjuhtide toetamine ja arendamine             

                     Marika Pettai, Tallinna Haridusameti hariduskorralduse osakonna juhataja

14.25 -15.00 Lauaarutelud 2021.a riigieelarve läbirääkimiste hariduse ja

                      noorsoovaldkonna ettepanekuteks, kokkuvõte   

                      Riho Raave, HNT töörühma esimees,

                      Tartu Linnavalitsuse haridusosakonna juhataja

                      Andres Pajula, HNT töörühma aseesimees,

                      Tallinna Haridusameti juhataja

15.00 –15.20 „Haridusvaldkonna arengukava 2021–2035" koostamise ettepaneku   

                      heakskiitmine" eelnõu tutvustamine

                      Kersti Kõiv, HTMi analüüsiosakonna nõunik

15.20-15.30  SIRUTUSPAUS                                                         

15.30 -16.00  Erinevad registrid, statistilised kogumid ja nende

                      kasutamine                                                                

                      Kadi Serbak, HTM analüüsiosakonna juhtivanalüütik                                                                 

16.00 -16.30 Koostöövõimalustest Kaitseliidu noorteorganisatsioonidega                        

                      Ave Proos, Kodutütarde peavanem ja

                      Silver Tamm, Noorte Kotkaste peavanem    

16.30 –17.15 ARUTLUSRING päevakajalistest haridusvaldkonna teemadest 

                      Piret Sapp, Hille Ilves, Marika Pettai, Ivi Tigane, Riho Raave

                      Arutelu juhib: Marika Saar, Elva abivallavanem

17.15 -17.35 ELVL info, ülevaade KOVdele suunatud projektidest

                      Seminari kokkuvõte

                      Hille Ilves, ELVL nõunik

18.00- … Õhtusöök Waksal Wabrikus, Elvas

 

Neljapäeval, 7.novembril TARTUS

Tartu Variku Koolis,  Aianduse 4, 50110 Tartu

 

09.00 -09.50 Nüüdisaegne õpikäsitus

                     Kristi Vinter-Nemvalts, HTMi asekantsler

09.50-10.45 Hariduse strateegiline planeerimine ja ellurakendamine KOVi ja riigi   

                      koostöös

                      Robert Lippin, HTMi asekantsler

10.45 -11.00 PAUS

11.00 -11.15 Õpikogukonnad

                      Maria Jürimäe, TÜ Haridusuuenduskeskusest

11.15-11.30 "Muutuste mõõtmisest"

                     Rauno Salupere, TÜ haridusuuenduskeskuse uuringudisaini spetsialist

11.30 -12.00 Õpetaja asendusprogrammist 

                      Gerli Neppi, MTÜ ASÕP

12.00-13.00  „Eesti 2035" reformilehtede tutvustamine, lauaarutelu  

                     Heleri Reinsalu, Riigikantselei Strateegiabüroo nõunik

13.00 –13.30 Tutvumine kooliga

13.30 LÕUNA

Korraldajatel jääb õigus vajadusel teha kavas muudatusi.

 

Lisainfo: Eesti Linnade ja Valdade Liidu nõunik Hille Ilves, hille.ilves@elvl.ee