Kutse tasuta ühepäevasele koolitusele "Korruptsiooni ennetamine avalikus sektoris"

Sisekaitseakadeemia ja Riigi Tugiteenuste Keskus kutsuvad kõiki tasuta ühepäevasele koolitusele 
 
Korruptsiooni ennetamine avalikus sektoris
 
16. märtsil 2021 GOHotel Shnelli seminariruumis, Toompuiestee 37, Tallinn.
 
EESMÄRK
Koolituse tulemusel tugineb osaleja korruptsiooni ennetamise ja eetika alastele teadmistele tundmaks ära tegelikke ja näilisi tööalaseid huvide konflikti olukordi ning nende lahendamise võimalusi.
 
Käsitletavad olulisemad teemad on järgmised:
•        avaliku eetika kontseptsioon Eesti avalikus sektoris, avaliku sektori väärtused, avaliku sektori töötajate rollid;
•        eetikaalased küsimused, mis tekivad igapäevase tegevuse käigus avaliku ja erasektori vahel; 
•        õigusaktide ja avaliku eetika suhe: seadused, normid, eeskirjad, tavad; 
•        korruptsioon ja huvide konflikt – korruptsioonisüüteod, toimingupiirangud ja korruptsiooni ennetavad meetmed korruptsioonivastases seaduses; 
•        enamlevinud probleemid korruptsioonivastase seaduse rakendamisel Eesti avalikus sektoris; 
•        korruptsiooni ja huvide konflikti juhtimise ja ennetamise võimalused; 
•        eetilise otsustamise oskuste ja eetikaalase kompetentsi arendamine praktiliste juhtumite analüüsi ning arutelu põhjal.
 
Koolituse programm ja ajakava on lisatud riigitöötaja iseteenindusportaali „Materjalid" alla (vt kirja lõpus linki "Ava koolituse info"). Koolitustele eelregistreerimine toimub läbi riigitöötaja iseteenindusportaali (RTIP) koolitusmooduli.
Kõikide avalikule sektorile suunatud koolitussündmustega on võimalik tutvuda sellel lehel:https://www.riigitootaja.ee/rtip-public/kesksed_koolitused
Juhul, kui otselink ei tööta, tuleb kopeerida ja kleepida link oma veebibrauserisse.
 
SIHTRÜHM JA OSALEMISE EELDUSED
Koolituse sihtrühma kuuluvad:
•         riigi ja KOV ametiasutuste hallatavate asutuste töötajad; 
•         valla- ja linnavolikogude liikmed; 
•         (abi)vallavanemad, (abi)linnapead, valla- ja linnavalitsuse liikmed; 
•         riigi ja KOV osalusega MTÜde ning SAde juhtorganite liikmed ja töötajad; 
•         riigi ja KOV osalusega äriühingute juhtorganite liikmed ja töötajad.
 
Koolitus on osalejatele ettenähtud mahus osalemise korral tasuta
Katkestamisel tuleb tasuda koolituskoha maksumus (100 €) osaleja asutusel.
Osaleja kinnitab eelregistreerumisel, et on osalemise tingimustest (sh katkestamise tasust) teadlik. Koolituse läbimise tingimused on lisatud kirja manusesse, samuti on see kättesaadav RTIPist 'Materjalid' alt. 
 
KORRALDUS
Koolituse toimumise info on kättesaadav vastava koolitussündmuse juures RTIP koolitusmoodulis.
Koolitusgrupi komplekteerimine: ühe koolitusgrupi suurus on kuni 20 inimest. Otsus koolitusgruppi arvamise või mittearvamise kohta langetatakse hiljemalt 2 tööpäeva pärast registreerimistähtaja lõppu, kuid võimalusel varem. Otsusest teavitatakse e-kirja teel. Kui peale registreerumist ja osalemise kinnituse saamist selgub, et registreerunul ei ole siiski võimalik koolitusel osaleda, palume sellest esimesel võimalusel, kuid mitte vähem kui 5 tööpäeva enne koolituspäeva algust, teada anda koolituse korraldajale e-posti teel triin.pajur@sisekaitse.ee ja oma asutuse koolitusjuhile ning leida endale osapoolte koostöös sihtrühma kuuluv asendaja.
 
Koolituse toimumine tühistatakse või lükatakse edasi juhul, kui gruppi on registreerunud alla 15 inimese. Tühistamise või edasilükkamise teade saadetakse osalejatele hiljemalt 5 tööpäeva enne koolituse planeeritud toimumist. 
 
Koolituspäev sisaldab õppematerjale ja kohvipause (lõunasöök ei kuulu hinna sisse).
 
Koolitust viiakse läbi ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020 prioriteetse suuna "Haldusvõimekus" programmi "Inimressursi koolitus ja arendamine" raames ning rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist ning riigieelarvest omafinantseerimiseks ettenähtud vahenditest.   
 
 
Järgmine koolitus "Korruptsiooni ennetamine avalikus sektoris" toimub:
18.05.2021 Tartus Lisainfo ja registreerimine
 
Palume koolituse infot levitada oma asutuses ning saata teave edasi võimalikele osalejatele, kes koolitusgruppi saamiseks peavad ise täitma eelregistreerimise vormi. 
 
NB! Kui teie asutus kasutab RTIP keskkonda, siis palun registreeruda kindlasti selle kaudu!
 
Kohtumiseni koolitusel! 
 
Triin Pajur
Sisekaitseakadeemia täiendusõppe keskus
  
 
Koolituse andmed
Korruptsiooni ennetamine avalikus sektoris
Toimumiskoht: 
Eesti, Tallinn, Go Hotel Shnelli, Toompuiestee 37, Tallinn.
Toimumise periood: 
16. märts 2021 09:30 - 15:00 
Koolitusasutus ja koolitaja: 
Sisekaitseakadeemia täiendusõppe keskus
Aive Pevkur 
Kontaktisikud: 
Diana Mäll
Kesksete koolituste talitus
diana.mall@rtk.ee
663 1835 

Triin Pajur
täiendusõppe keskus
triin.pajur@sisekaitse.ee