« Tagasi

Info: Hasartmängumaksu toetused sotsiaalvaldkonnas

Kohalikel omavalitsustel on võimalik taotleda toetust strateegilise partnerina järgmistel teemadel:

  • Eesti elanike vaimse tervise ja heaolu edendamine;
  • Puudega ja psüühikahäirega inimeste huvikaitse ja võimestamine;
  • Vanemaealiste huvikaitse;
  • Ühiskonna võimestamine mitmekesisuse ja vähemusgruppide võrdse kohtlemise küsimustes;
  • Laste heaolu ja kaasatuse edendamine.

Strateegilise partnerluse infotund toimub 9. septembril kl 12.00 Tallinnas ministeeriumide ühishoones, kus selgitatakse täpsemalt strateegilise partnerluse olemust, sotsiaalministeeriumile prioriteetseid teemasid ja otsingu tehnilist korraldust.

Täpsem info on leitav aadressilt https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/sotsiaalne-taristu-ja-toetused/hasartmangumaksu-toetused .