« Tagasi

Integratsiooni SA kutsub koolitusele „Kliendi profileerimine ja motiveerimine“

Integratsiooni Sihtasutus kutsub linna- või vallavalitsuse juhte ja spetsialiste, lasteaia ja kooli pedagooge, kohaliku raamatukogu, noortekeskuse, kultuurikeskuse või muu allasutuse töötajaid nõustamis- ja infosüsteemi võrgustiku liikmete koolitusele

„Kliendi profileerimine ja motiveerimine",

mis keskendub motiveeriva intervjueerimise põhimõtetele. Muuhulgas uurime koolitusel, kuidas toetada oma klientide sisemist motivatsiooni ning nende võimet võtta oma elus ette olulisi muutusi.

Koolitus toimub viiel korral: 2.-3. augustil Pärnus, 4.-5. augustil Haapsalus, 23.-24. septembril Jänedal, 11.-12. oktoobril Tallinnas ning 23-24. novembril Tartus. Vali endale sobilik koolitus ning registreeru siin: https://forms.gle/nNEQVQypebRKT2hQ6

Vajadusel korraldame osalejate majutuse.

Koolituse läbinu:

  • oskab nõustamissessiooni jooksul kaardistada kliendi probleemid, vajadused, olulised teadmised ja oskused (nt haridustee jätkamiseks, tööturul konkureerimiseks või kodanikuühiskonnas osalemiseks), mille alusel otsustada kliendi teenusevajadust
  • mõistab motiveeriva intervjueerimise vaimsust ning oskab enda tööd sellest lähtuvalt analüüsida
  • tunneb kliendikeskseid nõustamistehnikaid  ja oskab neid kasutada tavapärases töösituatsioonis
  • teab, kuidas jagada infot motiveerivale intervjuule kohasel viisil ning vältida motiveerivale intervjuule mittekohaseid suhtlemisvõtteid
  • mõtestab enda rolli nõustamisprotsessis tervikuna tulenevalt motiveeriva intervjuu vaimsusest

Koolitajateks on Raili Juurikas, Elena Malleus ning Siim Värv EMITA Koolitus- ja nõustamiskeskusest. https://emita.ee/

 

KOOLITUSE AJAKAVA

Esimene päev

9.30     Hommikukohv
10.00   Sissejuhatus. Mitmetähenduslikkus ja muutused
11.30   Paus
11.45   Motiveeriva intervjueerimise taust ja ülevaade meetodist
13.15   Lõunasöök
14.15   Muutuse olemus ja kliendi erinevad profiilid
15.45   Paus
16.00   Nõustamise tuumoskused

Päev lõpeb kell 17.30

 

Teine päev

8.30     Hommikukohv
9.00     Motiveeriva intervjueerimise protsessid
10.30   Paus
10.45   Info jagamine motiveerivale intervjueerimisele kohasel viisil
12.15   Lõuna
13.15   Peegeldamine
14.45   Paus
15.00   Motiveeriva intervjueerimise vaimsus ja koolituse kokkuvõte

Päev lõpeb kell 16.30.

Lisainfo koolituse korralduse kohta:
Marju Velga
Projekti assistant
e-post: marju@gravitas.ee

Lisainfo koolituste ning nõustamis- ja infosüsteemi võrgustiku kohta: https://integratsioon.ee/kov_koolitus